Help mee! Maak een account en maak WikiKids beter!

Algemene Ouderdomswet

Uit Wikikids
(Doorverwezen vanaf AOW)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Sociale zekerheid
in Nederland
Volksverzekeringen
Algemene Ouderdomswet
Algemene nabestaandenwet
Algemene Kinderbijslagwet
Wet langdurige zorg
Wajong
Werknemersverzekeringen
Werkloosheidswet
Ziektewet
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Sociale voorzieningen
Participatiewet
Toeslagenwet
Wet IOAW
Wet IOAZ
Portaal Portal.svg Economie
Minister-president Willem Drees (PvdA) introduceerde de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Die voorziening is in 1957 opgevolgd door de Algemene Ouderdomswet (AOW).

De Algemene Ouderdomswet, afgekort AOW, is een Nederlandse wet en volksverzekering die ervoor zorgt dat iedereen die ten minste 50 jaar in Nederland heeft gewoond, vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd recht heeft op een pensioen van de rijksoverheid. Hierdoor krijgen mensen alsnog geld als oud zijn en niet meer werken. AOW-uitkeringen worden uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De AOW wordt betaald doordat de overheid geld inhoudt op het inkomen van de werkenden. Heel lang was de leeftijd waarop je AOW kreeg 65. Die leeftijdsgrens gaat nu omhoog. Dat heeft te maken met het feit dat mensen langer leven en er minder mensen werken. Sinds 1957 krijgen mensen in Nederland een AOW uitkering.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Algemene_Ouderdomswet&oldid=685772"