Gebruiker:Eja Kliphuis

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Plaatje

Voor SURF Good Practices schrijven we een bijdrage over het gebruik van wikikids op Hogeschool Domstad. Good Practices is een website met praktijkvoorbeelden met ict in het hoger onderwijs: universiteiten en hogescholen. Je kunt je abonnerenop de maandelijkse digitale Nieuwsbrief van Good Practices.

Wikikids in Hogeschool Domstad als titel, gerard?

opmerking Bovenstaande titel spreekt me niet erg aan. Alternatieve titel:

 • Werken met WikiKids in het (hoger)onderwijs


Wat is Wikikids?

WikiKids is een interactieve Nederlandstalige Internet- encyclopedie voor en door kinderen. WikiKids is het kleine broertje van Wikipedia.Met al meer dan 1500 artikelen timmert WikiKids goed aan de weg. Belangrijkste doelen van WikiKids zijn het laten maken van artikelen die passen in een encyclopedie en kinderen informatie laten vinden die ze kunnen gebruiken voor spreekbeurten en werkstukken.

WikiKids maakt gebruik van de Wikitechniek. Wat is een Wiki? Een Wiki is een applicatie of (web)toepassing, waarmee webdocumenten gezamenlijk kunnen worden bewerkt, zonder dat de inhoud door deskundigen moet worden geredigeerd en/of geaccepteerd. Deze toepassing is met een vrij eenvoudig programma te realiseren. Zo is bijvoorbeeld Wikipedia een Wiki. Het woord wiki wiki komt uit het Hawaïaans en heeft de betekenis van 'snel, vlug, beweeglijk'. Bron Wikipedia

opmerking: Ik zou de precieze bronvermelding hier opnemen. Dus de directe link naar de pagina.

WikiKids is opgezet door een groep vrijwilligers, allen onderwijsmensen. Op dit moment wordt er met een projectgroep intensief gewerkt aan WikiKids. De projectgroep wordt ondersteund door Stichting Kennisnet Ict op school.

Een belangrijk doel van WikiKids is het schrijven van artikelen. Mogelijkheden zijn er interactief taalonderwijs hiermee in de praktijk te brengen. ICT kan op verschillende manieren worden ingezet binnen het onderwijs. WikiKids beschrijft de fasen van Itzkan: subsitutie, transitie en transformatie. Werken met WikiKids sluit goed aan bij het bestaande onderwijs: het kan goed ingepast worden bij vakken Nederlands en Orientatie op jezelf en de wereld. wikiKids maakt het mogelijk voor kinderen om hun werk te laten lezen voor een groot publiek. WikiKids zorgt voor authetieke opdrachten die kinderen motiveren een goed geschreven artikel te produceren. dit sluit goed aan bij de tweede fase van Itzkan: transitie. Krijgen de kinderen de mogelijkheid zelfstandig met WikiKids te werken dabn is WikiKids ook een omgeving die transformatie van het onderwijs mogelijk maakt. leerlingen kunnen samenwerken met elkaar en kunnen zelf hun rol kiezen.( Eja:verder uitbouwen onderwijsidee of niet?)

Voorbeelden Domstad (1,2,3, meer) elk als kop Voorbeelden van gebruik Voor de beschrijving van wikikids op de GP-site richten we ons met name op het gebruik van WikiKids in het Hoger Onderwijs, te beginnen bij Hogeschool Domstad. Contact met Gerard Dümmer bracht een aantal voorbeelden in beeld.

In de module Taal, Wereldoriëntatie en ICT De module Taal, Wereldoriëntatie en ICT is een tweedejaars module waarin de genoemde vakgebieden met elkaar samenwerken. Het overkoepelende thema van deze module is het maken van werkstukken en spreekbeurten. Dit onderwerp wordt vanuit de verschillende secties ingevuld. Studenten beginnen met de theorie over voortgezet lezen en schrijven. Ze verdiepen zich ook in het onderwerp woordenschatontwikkeling. Wereldoriëntatie en ICT richten zich op de verwerkingsvormen. Wereldoriëntatie kijkt hierbij naar de aangedragen onderwerpen. ICT richt zich op de mogelijkheden die het internet biedt: het maken van een website, webquest, weblog, werken met Ontdeknet en WikiKids. Een aantal groepjes heeft gekozen voor een verwerking in WikiKids. De beschrijvingen van hun projecten zijn na te lezen op de gebruikerspagina's van de studenten op WikiKids:

Wat zijn de ervaringen van studenten?

Een tweedejaars studente aan de Hogeschool Domstad beschrijft hoe zij Wikikids heeft ingezet in haar stagegroep, groep 8. Door inzet van een Nieuw Zeeland expert werd de les ingeleid. Vervolgens kozen de leerlingen vrij een onderwerp rond Nieuw Zeeland en verwerkten ze dat in 20-regelig stukje op Wikikids. Leerlingen hebben hun algemene kennis van Nieuw-Zeeland vergroot. De leerlingen hebben de mogelijkheden van Wikikids verkend. Bovendien leerden leerlingen uit een heleboel informatie een samenvattend stukje tekst schrijven. Uit de evaluatie van de les sprak enthousiasme, omdat leerlingen met Wikikids een goed doel voor ogen hebben gehad, een openbare plek op internet. Het bleek een leuke en makkelijke manier van informatieverwerking. Ook werd genoemd dat WikiKids makkelijk in gebruik is en weinig tijd kost.

In deze groep schreven de leerlingen een informatief stukje over beroepen. De kinderen letten hierbij op de aantrekkelijkheid van het stukje. Ook werd het verschil tussen feiten en meningen aangegeven en gelet op interpunctie. De studente beschreef dat de leerlingen geen moeite hadden met Wikikids, omdat zij reeds over genoeg computervaardigheden beschikten. De leerlingen waren erg positief over het werken op die deze wijze. Het delen van informatie met andere leerlingen en opzoeken van informatie vond de studente erg goed. Zij noemde Wikikids eenvoudig in gebruik en interactief.

Deze studente heeft samen met haar stageklas een artikel geschreven over Nieuw Zeeland. De lessen rond dit onderwerp zijn verdeeld over een week. De les werd ingeleid door middel van een werkblad en een woordspin rond het onderwerp.Vervolgens hebben zij in groepjes informatie rond het onderwerp gezocht. De studente vertelde over haar eigen ervaringen en ter afsluiting hielden de leerlingen presentaties, werd er een groepscollage gemaakt en werd het werk op WikiKids gezet. Leerlingen zijn erg trots dat zij iets op internet hebben gezet. De studente ook: Je hebt echt eer van je werk, als je de leerlingen hun werk op WikiKids laat zetten!!

Deze studente heeft de klas in groepjes verdeeld en een keuze laten maken uit het beschrijven van 7 landen uit Europa. Ter verwerking is er informatie opgezocht, in een artikel verwerkt en gepresenteerd. In deze groep werd er reeds gewerkt met Wikipedia, al wordt de gebruikte taal moeilijk gevonden. WikiKids is in makkelijke taal geschreven. Leerlingen zijn zelf begonnen met het schrijven van een artikel en hebben ook reeds bestaande artikelen aangepast. Het wordt makkelijk gevonden om informatie op Wiki Kids te zetten, mits je goed om kan gaan met Word.

Praktijksuggesties op de website?

Leervragen Derde en vierde jaars studenten gaan aan de slag met zogenaamde leervragen die ze moeten beantwoorden; die kunnen betrekking hebben op een scala aan onderwerpen, waarbij ook een link met WikiKids kan worden gezocht. De leervragen van de studenten hebben te maken met een onderwerp uit de praktijk. Studenten kijken naar hun praktijk en formuleren naar aanleiding hiervan leervragen. In het derde jaar liggen kijken studenten naar een aantal didactische aandachtsgebieden:

 • Aanpassen en zelf ontwerpen van onderwijs ook in langere leerlijnen
 • Vakoverstijgend, thematische werken
 • Werken vanuit vragen/persoonlijke belangstelling van individuele kinderen of een kleine groep kinderen
 • Observeren, diagnosticeren, plannen/ uitvoeren/ evalueren van onderwijs

Bij de eerste drie aandachtsgebieden is het mogelijk om ook WikiKids in te zetten. Steeds vanuit een andere invalshoek. In het vierde jaar bouwen studenten hier op voort binnen hun ontwikkeling naar Persoonlijk Meesterschap.

Wat zijn de ervaringen van docenten?'''(Gerard, kun jij daar meer over vertellen?) Op dit moment wordt WikiKids vooral in het basisonderwijs gebruikt. In het overzicht van de scholen is dit duidelijk te zien. Er nog niet systematisch onderzocht wat de ervaringen zijn van WikiKids. Als leerkrachten beginnen met WikiKids zijn er wel altijd een aantal vragen. Deze zijn onder te verdelen in de volgende punten:

 • Verkeerde informatie
 • Kopiëren en plakken van teksten
 • Gebruik van auteursrechtelijke afbeeldingen
 • Aanmaken van vreemde pagina’s
 • Online pesten

Op deze punten gaat Gerard Dümmer verder in op zijn weblog: Mediawijsheid en WikiKids.

Als leerkrachten aan het werk zijn geweest met WikiKids zijn de ervaringen erg positief. Een voorbeeld hiervan is de de Vlaamse leerkracht Ingrid die met haar klas een artikel heeft geschreven en hierover schrijft:

Een tijdje geleden kwam ik bij toeval op de website van wikikids terecht en ik was meteen verkocht. Eindelijk eens een website voor en door kinderen.

Eerst probeerde ik zelf de werkwijze van wikikids onder de knie te krijgen : artikel, overlegpagina, opmaak, … een hele boterham, maar na een paar dagen had ik er mij doorheen geworsteld. De videohandleiding was hierbij een handige hulp.

Het volgende probleem diende zich aan : Welk artikel kon ik mijn leerlingen laten schrijven? Omdat we in de werolessen net over onze gemeente hadden geleerd, leek dit mij het meest voor de hand liggende onderwerp. Helaas, voor ons Vlamingen, was er nog geen gepaste atlas online. Maar een paar mailtjes volstonden om dit euvel te verhelpen.

En toen konden we aan de slag in de klas. Zelden zo’n supergemotiveerde leerlingen gezien. We leerden hoe we ons konden aanmelden, we experimenteerden in de zandbak (niet met zand deze keer, maar met ‘kopjes’, ‘inspringen’, ‘onderstrepen’ enz.), we maakten een kladversie op degelijk, ouderwets papier en daarna typten we alles netjes over op de website van wikikids. Een laatste controle door de juf en toen was het artikel af.

Tenslotte nog dit : een grote proficiat aan de makers van deze website, een dikke pluim voor mijn leerlingen en last but not least een warme oproep aan alle Vlaamse leerkrachten om deze atlas verder uit te bouwen !

Ingrid


Ervaringen in het hoger onderwijs zijn er, zoals hierboven duidelijk is geworden, al op Hogeschool Domstad. De ervaringen zijn hier positief. Zowel de opleidingsdocenten (van Nederlands, Wereldoriëntatie en ICT), studenten als de leerlingen van de basisschool hebben het werken met WikiKids als plezierig ervaren. Punten van aandacht zijn er ook:

 • aandacht besteden aan auteursrechten (wat mogen leerlingen op WikiKids zetten en wat niet) en hoe begeleiden studenten de leerlingen hierbij?
 • extra stimuleren om een project rondom WikiKids te integreren met lopende projecten op de basisschool


Er is een handleiding beschikbaar voor docenten.


Wat heeft de praktijk opgeleverd? De WikiKids website valt op door zijn heldere structuur en helder kleurgebruik.Op de website is een apart instructieblokje voor kinderen, een blok voor begeleiders en een zoekblok.In het Kids deel vind je hoe je je kunt aanmelden, hoe je een nieuwe pagina kunt aanmaken, hoe je plaatjes kunt uploaden, afbeeldingen kunt zoeken en andere praktische informatie is beschikbaar. Op het begeleidersdeel vind je een introductie, informatie en een onderwijsportaal. Er is veel materiaal beschikbaar voor de begeleider wat onderverdeeld is in verschillende koppen. Bij handleiding en tips vind je onder andere een handleiding voor docenten, voor begeleiders en voor kinderen, een videohandleiding, FAQ en een presentatie Wikikids. Bij WikiKids Nieuws vind je onder meer het laatste nieuws, informatie over de projectgroep, nominatie voor de awardlijst en posters. In Wikikids in de klas lees je meer over de (les)doelen, schrijfwijzers, webquest en opdrachten. Bij tips en suggesties van andere scholen kun je als school didactische aanwijzingen geven en vind je de WikiKidshandleiding in Word. Bij de andere categorieën onder het onderwijsportaal vind je recente wijzigingen, nieuwe artikelen, gebruik van bronnen, overzicht van de categorieën in onderwerpen en de bereikte mijlpalen van WikiKids.

Meedoen? als kop; misschien leuk om eens te informeren bij INHOLLAND PABO'S of ze wikikids kennen, er iets mee (willen) doen? Iets voor Inge?

Wikikids-atlas als onderwerp voor Meesterstuk Twee studenten zijn bezig met hun Meesterstuk, eindscriptie, over wikikids-atlas: kinderen uit alle plaatsen in Nederland beschrijven hun omgeving. Deze activiteit vindt plaats in het kader van wereldoriëntatie/omgevingsonderwijs. Ook Vlaamse scholen hebben hiervoor belangstelling. Er is inmiddels een Portaal voor de WikiKidsAtlas (http://kennisnet.wikia.com/wikikids/wiki/Portaal:WikiKidsAtlas) in gebruik. Dit portaal is nog in ontwikkeling. Op dit portaal zijn alle plaatsen van Nederland en Vlaanderen te vinden, geordend per provincie. Verder is er een opzet gemaakt voor het werken met de WikiKidsAtlas. Deze opzet zal nog aangepast worden aan de eisen die vanuit het omgevingsonderwijs worden gesteld. Een leerkracht uit Vlaanderen heeft ook al een begin gemaakt met het beschrijven van de woonplaats van de klas: Watou (http://kennisnet.wikia.com/wikikids/wiki/Watou).


In Wikikids staan bijna alle plaatsnamen van Nederland klaar om gevuld te worden. Het idee is om scholen uit te nodigen hun eigen woonplaats te beschrijven, eventueel aangevuld met foto’s en wellicht een stukje video. Op deze manier ontstaat er vanzelf de eerste WikiAtlas van Nederland! Op deze wijze wil de projectgroep door leerlingen Nederland in kaart laten brengen brengen door de ogen van een kind. Docenten worden opgeroepen een aantal kinderen op stap te sturen met een digitale camera om zijn of haar eigen stad of dorp in beeld te brengen met een stukje informatie erbij. De lengte van de tekst is niet belangrijk. De bedoeling is dat de informatie steeds wordt aangevuld en ook beter wordt.


Opzet beschrijving GP idee (eerste ideeën) We zijn redelijk vrij in het maken van koppen, zie recente voorbeelden als Beeldvorming van het verleden, Archeologie in een wiki, Eindexamenchat voor scholieren en Vliegende beelden, een Grassrootproject.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Gebruiker:Eja_Kliphuis&oldid=24231"