Jeugdcriminaliteit

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jeugdcriminaliteit verwijst naar gedrag van jongeren tussen 12 en 18 jaar waarbij bepaalde in wetboeken vastgelegde normen en waarden worden overtreden waarop dat wordt gestraft.

Straffen en maatregelen voor jongeren

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen volgens het jeugdstrafrecht bijvoorbeeld een taakstraf of jeugddetentie krijgen. De rechter kan door het adolescentstrafrecht het jeugdstrafrecht ook toepassen op jongvolwassenen tot 23 jaar. Kinderen tot 12 jaar kunnen geen straf of boete krijgen. De gemeente neemt wel maatregelen om antisociaal en agressief gedrag bij kinderen zo vroeg mogelijk op te sporen.

Halt -straf voor jongeren tot 18 jaar

Jongeren tussen 12 tot 18 jaar die strafbaar feit hebben gepleegd kunnen in aanmerking komen voor een verwijzing naar halt. Dit heet dan een halt straf. De halt straf geeft jongeren de kans hun fout recht te zetten. Door sorry te zeggen en schadevergoeding te betalen aan slachtoffers. Voor een verwijzing naar halt zijn wel voorwaarde het moet wel een lichte strafbare feiten zijn zoals vernielingen of dronkenschap. En de jongeren moet eens zijn met zijn verwijzing naar halt. De halt verwijzingen is dan ook geen echte straf het is een vrijwilliger alternatief om een echte straf te voorkomen. Dit betekent niet dat het vrijblijvend is. Als een jongeren niet mee werkt met de halt straf komt het alsnog bij de justitie.

Boete voor jongeren vanaf 12 jaar

Jongeren vanaf 12 jaar kunnen een boete krijgen Als ze een strafbaar feit plegen. Bijvoorbeeld voor te hard rijden of zwartrijden in het openbaar vervoer. De rechter of de officier van justitie bepaald de hoogte van de boete.

Taakstraf voor jongeren

Een taakstraf voor jongeren bestaat uit:

  • Een werkstraf (onbetaald arbeid)
  • Een leerstraf (leerproject)
  • Een combinatie van beide

De raad van kinderbescherming begeleid jongeren met een taakstraf. Een taakstraf duurt maximaal 240 uur voor een werkstraf en voor een leerstraf 480 uur Of er combinatie van beide. De rechter kan naast een taakstraf ook een boete of een jeugddetentie van maximaal 3 maanden opleggen.

Veroordeeld tot jeugddetentie

Jongeren die veroordeeld zijn tot jeugddetentie komen in een justitiële jeugdinrichting. Een jeugddetentie duurt maximaal 2 jaar voor jongeren van 16 of 17 jaar. Voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar is dat maximaal 1 jaar. In detentie moeten jongeren naar school. Ook krijgen ze les in sociale vaardigheden en beter om gaan met woede.

Nachtdetentie

Bij een nachtdetentie gaan jongeren overdag naar school. Buiten schooltijd en s'nachts zitten ze in een justitiële jeugdinrichting. Op die manier kunnen jongeren gewoon naar hun opleiding of hun werk blijven doen.

Gedragsbeinvloeden maatregel

Is opsluiting een te zware straf , maar een voorwaarde straf te licht dan kunnen jongeren een Gedragsbeïnvloeden maatregel opgelegd krijgen. GBM bestaat uit behandeling en trainingen. De jongeren moeten leren van drugs of alcohol af te blijven. De jeugdreclassering houdt toezicht op het verloop van de GBM.

Electronische enkelband bij jongeren

De rechter kan een jongeren als straf een bijzondere voorwaarden geven. Met een elektronische enkelband kan de jeugdreclassering controleren of jongeren zich daar aan houden. Deze bijzondere voorwaarden kunnen zijn:

  • Gebiedsverbod ,een jongeren moet dan op bepaalde tijden op een vaste plek zijn. Bijvoorbeeld thuis of op school.
  • Gebiedsverbod, een jongeren mag dan niet in een bepaalde gebied komen bijvoorbeeld waar hij het misdrijf heeft gepleegd.

Straf voor jongeren met een ontwikkelingstoornis of psychische aandoening

De rechter kan criminele jongeren met een ontwikkelingstoornis of psychische aandoening een pij maatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugd) opleggen. Met een pij maatregel kan een jongeren in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst. De jongeren krijgen dan intensieve begeleiding en behandeling om herhaling van het misdrijf te voorkomen.

Adolescentiestrafrecht voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar

Het adolescentstrafrecht is geen aparte nieuwe vorm van strafrecht. Het bied meer mogelijkheden om bij het straffen van adolescenten (tussen 16 en 23 jaar) rekening te houden met hun ontwikkelingfase. En kan de rechter als het nodig is nog straffen volgens het jeugdstrafrecht.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Jeugdcriminaliteit&oldid=818829"