Heilige Geest

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hij word voorgesteld als Duif

De Heilige Geest (ook wel Geest Gods) wordt binnen het christendom gezien als de Geest van God en een Deel van de Drie-eenheid. De Heilige Geest wordt traditioneel niet gezien als een uitvoerende engel, maar als een God die bekering in de hart van een mens legt/brengt.

In de Bijbel

In de Bijbel wordt God de Vader steevast aangeduid als HEERE (der Heirscharen), Jezus Christus als Heere en de Heilige Geest als Gods Geest, Geest Gods of Heilige Geest. Verder noemt Jezus Hem een Andere Trooster. De Heilige Geest wordt vaak aangewezen in het Nieuwe Testament, maar kwam ook voor in het Oude Testament. Zo was Hij intensief bij de Schepping betrokken. Terwijl God (door Jezus) de wereld schiep, "zweefde Gods Geest boven de wateren" en zorgde dat alles mooi werd.

De Heilige Geest wordt aangeduid als een Geest die het geloof doet groeien in de ziel van mensen. In het Oude Testament werd de Heilige Geest vooral in Joodse kringen "uitgestort". Maar in het Nieuwe Testament kwam Hij, met Pinksteren, ook bij de heidenen.

Taken in het christendom

Aan de Heilige Geest worden door christenen (op basis van de Bijbel) diverse taken toegeschreven.

  • Overtuiging in de harten van zondaren. De Heilige Geest komt in het hart van een zondaar en geeft hem/haar inzicht in wat goed en kwaad is. Verder laat de Heilige Geest zien welke zonden zij hebben gedaan en hoe zij vergeving kunnen ontvangen. Het menselijke geweten wordt ook als een eigenschap van de Heilige Geest gezien.
  • De uitlegger van de Bijbel. De Heilige Geest wordt gezien als Degene die de Bijbel ontwierp; Hij inspireerde de schrijvers om de Bijbel te schrijven. Daarnaast zorgt Hij ervoor dat lezers de Bijbel goed begrijpen. Omdat de Heilige Geest volgens de christelijke traditie de Bijbel ontwierp, zien zij de Bijbel dan ook als volmaakt.
  • Trooster (oorspronkelijk: Parakleet). De Heilige Geest steunt en troost de christenen in tijden van vervolging en verdrukking.
  • De bekwaamheid. De Heilige Geest geeft mensen diverse vaardigheden. Volgens het christelijke geloof geeft predikanten de vaardigheid om te prediken en mensen de kunde daar naar te luisteren. Voorts geeft Hij hulpverleners en zendelingen die in dienst van de kerk werken de deskundigheid hun werk op een goede manier uit te oefenen.
  • Betrokken bij de Schepping. De wereld werd geschapen door God de Vader. Op het moment van de Schepping plaatsvond, zorgde de Heilige Geest dat alles kleurrijk werd en opbloeide. De Heilige Geest wordt als Leven gezien. Volgens het christelijk geloof zorgde Hij ervoor dat de mens een geweten kreeg en zodoende wist wat goed en kwaad was.

Hoe Hij wordt voorgesteld

Uit de Bijbel is op te maken dat de Heilige Geest eigenlijk niet zichtbaar aanwezig is. Althans, niet zoals Jezus dat was op aarde. De Heilige Geest laat Zich in de Bijbel alleen zien in verschillende beelden.

  • Als vuur, verterend en levend makend
  • Als wind, Hij gaat overal heen maar is niet te zien
  • Als duif, zo vloog Hij boven het hoofd van Christus toen Hij op aarde was

Met Pinksteren wordt de Heilige Geest voorgesteld met een wind die gaat blazen en het vuur dat gaat branden. De mensen werden vurig en begonnen in allerlei talen te vertellen over Jezus Christus.

Videoclips

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Heilige_Geest&oldid=688329"