Help mee! Maak een account of meld je aan.
Van 24 juni t/m 24 juli staat WikiKids in het teken van het wikiproject:Honderdjarige Oorlog. Wil je ook meedoen? Klik dan hier!

Christendom

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Christian Cross icon.svg Over dit artikel en/of onderwerp bestaat er ook een portaal! Klik hier om het portaal te bekijken!
Het Christendom
Artikelen
Gebeurtenissen
Personen
Stromingen
Het kruis waar Jezus aan stierf is het symbool van het christendom

Het christendom is een geloof, waarin de Bijbel en Jezus Christus centraal staan. Het is een wereldreligie en tevens de grootste godsdienst ter wereld, gevolgd door de islam.

Christenen geloven in één God, die toch uit Drie Personen bestaat, namelijk God de Vader, zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Ze geloven ook dat God de aarde en de Hemel heeft geschapen (Schepping). Toen de zonde Vraagteken2.png de wereld in kwam, zond hij zijn zoon Jezus Christus om de mensheid daarvan te bevrijden. Christenen geloven dat in het Oude Testament van de Bijbel deze bevrijding al werd aangekondigd. Christenen hebben heel verschillende opvattingen over de betekenis van Jezus' dood aan het kruis en zijn verrijzenis uit de dood. Wie Jezus als Redder aanneemt, en wie hem volgt en gehoorzaamt, zal volgens veel christenen uiteindelijk na de dood voor altijd in de Hemel zijn.


Inhoud

Volgens het christelijke geloof werd Eva verleid om (van de boom waar ze niet van mochten eten toch te eten) zonde te doen. Daarna verleidde ze haar man , Adam Daarom mochten ze voortaan niet meer in het paradijs verblijven en verloren ze hun onsterfelijkheid.

Christenen geloven dat Jezus Christus naar de aarde kwam om de mensheid van deze straf (ook wel vloek) te verlossen (vandaar zijn naam "Messias"). Volgens het christelijk geloof is Jezus geboren in Bethlehem (wat men viert met Kerst). Jezus heeft aan het eind van Zijn leven afgerekend met de zonde en straf, door de doodstraf te ondergaan, de kruisiging, die de mens eigenlijk had verdiend.

Vervolgens heeft hij, volgens het christendom, de dood overwonnen. Jezus werd begraven en is weer levend gemaakt door zijn Hemelse Vader. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat de mens niet meer voor eeuwig hoeft te sterven, maar na zijn dood naar de hemel kan gaan. Daarna is hij, volgens het christendom, teruggegaan naar de Vader in de hemel (met hemelvaartsdag).

De christenen geloven dat Jezus terug zal komen op de Oordeelsdag.

Aantallen en groei

Verspreiding van het christendom over de wereld

Het aantal christenen op de wereld wordt geschat op ongeveer 2,4 miljard, waarvan 50% rooms-katholiek is. Ongeveer 37% is protestants of anglicaans. 12% is oosters-orthodox, terwijl 1% de leer van de Jehova's getuigen aanhangt.

Het christendom groeide tot 2015 het snelst op de wereld, vanaf 2015 haalde de islam het Christendom in, hiermee is het christendom de religie die het op een na snelst groeit. In verschillende delen van de wereld, met name in China, groeit het christendom erg snel. Er verwacht dat in 2050 het christendom daar het grootste geloof wordt met ruim 250 miljoen gelovigen. Elke dag komen er 10.000 nieuwe christenen bij in China. Op de wereld zelf komen er dagelijks bijna 100.000 nieuwe christenen bij. De mensen die het christendom verlaten door bijvoorbeeld atheïst te worden of zich te bekeren tot een ander religie is dagelijks 1000 mensen.

Belangrijkste gewoonten

Bijbel

Farm-Fresh bullet go.png Zie ook: Bijbel voor meer informatie

De Bijbel staat centraal in het christendom, omdat zij geloven dat dit het woord van God is.

De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude- en Nieuwe Testament. In het Oude Testament staan vooral verhalen over de geschiedenis van het Joodse volk, leefregels, spreuken en liederen. Het Oude Testament is hetzelfde als de joodse Tenach. In het Nieuwe Testament staan vooral verhalen over het leven van Jezus, over zijn eerste volgelingen, en brieven uit de begintijd van het christendom.

Belangrijke gedenkdagen

Bidden

Biddend christen

Een andere belangrijke gewoonte van de christenen is het bidden. Bidden is in het christendom praten tot God. Dit wordt in een bepaalde houding gedaan: zij sluiten hun ogen en vouwen hun handen. Dit doen zij, zodat zij zich volledig kunnen concentreren op het gebed, maar ook omdat ze zich in deze houding compleet "overgeven" aan God. Met gesloten ogen en gevouwen handen is een mens immers zeer kwetsbaar.

Kerk

Sinds het begin van het christendom hebben christenen de gewoonte om zondag naar de kerk te gaan. De kerk is een gebedshuis waar christenen zich verzamelen om uit de Bijbel te lezen en te zingen uit de Psalmen. Jezus stond op uit de dood op zondag, dus daarom worden de bijeenkomsten altijd op zondag gehouden.

Omdat de Bijbel op verschillende manieren wordt opgevat, zijn er verschillende groepen ontstaan, die het christendom op hun eigen manier beleven. De drie grootste groepen zijn de katholieken de protestanten en de Oosters-Orthodoxe kerken. Daarnaast bestaan er nog diverse andere groepen, die weer "afgesplitst" zijn van de drie grootste groepen.

Geschiedenis

In de Romeinse tijd werden christenen verscheurd door wilde beesten in grote arena's. De Romeinen gingen daar vaak naar toe en zagen het als een gezellig uitje voor het hele gezin.

De eerste eeuwen van het christendom

Farm-Fresh bullet go.png Zie ook Christenvervolging

De christenen zijn in het heden en verleden vaak het slachtoffer van christenvervolging geweest.

In de eerste eeuwen werden christenen vervolgd door de Romeinse overheid, die toen een uitgestrekt rijk hadden. De Romeinse overheid eiste van de christenen de afgoden te aanbidden. Deden ze dat niet, dan werden ze gemarteld en gedood. De man die tot de grootste vervolgers wordt gerekend is de Romeinse keizer Nero.

Maar het christendom groeide vervolgens heel snel. In de derde eeuw na Christus had het al zo'n 300.000 volgelingen. Toen de eerste christelijke keizer Constantijn aan de macht kwam en het Romeinse Rijk veroverde, verhief hij het christendom tot staatsgodsdienst en nam het aantal christenen alleen maar toe.

De middeleeuwen

Willibrord

De verspreiding van het christendom in het grootste deel van Europa kwam pas echt op gang door het werk van meerdere monniken. Bekende namen zijn Bonifatius en Willibrordus. Vele volkeren werden bekeerd tot het christendom. Het zorgde voor wat meer rust in Europa. De volkeren die na de val van het West-Romeinse Rijk in Europa woonden, waren vaak analfabeet en barbaars. Vanaf de vroege middeleeuwen ontstonden er veel christelijke kloosters, die heel belangrijk waren voor een land. Ook kwamen er in steden steeds meer kathedralen. De kloosters en de kathedralen vormden het begin van de universiteiten in Europa. De middeleeuwen waren dus duidelijk een tijd waarin het christendom veel groter werd. Een van de grootste leiders van de Middeleeuwen was Karel de Grote. Hij heeft de eenheid van Europa gestimuleerd omdat hij één alfabet liet ontwerpen. Ook zorgde hij voor één munteenheid. In zijn tijd werd het Frankische Rijk goed verdedigd tegen de aanvallen van de Vikingen. Er werden in de kloosters veel geschriften overgeschreven, waardoor we nu veel meer weten over de tijd van voor Karel de Grote, dan in andere continenten.

In de 11e eeuw vond binnen het christendom de eerste grote scheuring plaats, toen de Oosters-Orthodoxe Kerk zich afscheidde. De scheiding verliep met het sturen van een brief. Er kwam geen oorlog aan te pas. Pas jaren later, in 2016, zouden de rooms-katholieke Paus en de Oosters-orthodoxe patriarch elkaar de hand weer schudden.

Toen aan het eind van de middeleeuwen de Europese kolonisatie op gang kwam werd het christendom ook verspreid naar andere werelddelen, zoals Afrika, Amerika en het Verre Oosten. Juist toen bleek dat West-Europa van een achtergebleven gebied een vooraanstaande cultuur was geworden.

Protestantisme en afsplitsing

In de 16e eeuw ontstond er door toedoen van onder anderen Maarten Luther en Johannes Calvijn een nieuwe grote substroming binnen het christendom, het protestantisme, dat zich afscheidde van het rooms-katholicisme. Dit verschil tussen de protestanten en de traditionele katholieken is tot stand gekomen omdat ze allebei de Bijbel anders opvatten. Protestanten vonden ook dat de Rooms-Katholieke Kerk te veel macht had in de wereld. Volgens protestanten mag je ook geen beelden maken van Jezus en is iemand heilig verklaren verboden. In protestantse kerken zul je dus geen beelden zien.

Toen in 1566 de protestantse christenen de kerken wilden zuiveren en ervoor wilden zorgen dat de kerk niet meer zoveel rijkdom had, leidde dit tot een beeldenstorm. Het interieur in honderden katholieke kerken werden door protestanten vernietigd. Dit kwam hen op een dodelijke afstraffing te staan van de katholieke koning Filips II.

Humanisme/renaissance

Als in de 14e eeuw het humanisme langzaam opkomt en de renaissance begint, gaan mensen minder geloven in de kracht van de kerk. Is het allemaal wel waar? Mensen gaan twijfelen of God wel echt bestaat. Er ontstaat een conflict tussen de kerk en de wetenschap dat er nu eigenlijk nog steeds is.

In de eeuwen daarna waren er steeds nieuwe ontwikkelingen waardoor de christelijke kerk steeds iets van haar macht inleverde. Door de Franse Revolutie werden veel eigendommen van de kerk afgenomen en aan de staat gegeven. Nu is het belangrijkste stukje "kerkelijk rijk" dat nog over is Vaticaanstad.

De laatste eeuwen

Ook tegenwoordig worden christenen nog steeds vervolgd. Christenen zijn sinds het begin van de 21e eeuw Syrië en Irak al ontvlucht, omdat zij bang zijn voor terroristen, die een extreme versie van de islam aanhangen. Maar ook door de overheid worden christenen nog steeds vervolgd, zoals in Noord-Korea. In sommige landen van het Midden-Oosten mogen christenen zelfs geen bijbel hebben omdat daar de islam volgens hen het echte geloof is. Soms worden christenen in islamitische landen vermoord omdat ze bijvoorbeeld een kruis dragen of in het openbaar bidden.

Galerij

Videoclips

Externe links

Bronnen

  • Het Nederlandstalige/Engelstalige Wikipedia-artikel
  • De Bijbel
  • Diverse geschiedenissen/leesboeken
Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Christendom&oldid=607024"