Christenvervolging

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het Christendom
Artikelen
Gebeurtenissen
Personen
Stromingen

Christenvervolging is het vervolgen (achterna zitten) van christenen om hun christelijke geloof, met als doel het geloof, al dan niet, volledig uit te bannen.

Christenvervolging heeft doorgaans verschillende oorzaken. De oorzaak die het meeste voorkomt is dat de regering van een bepaald land het christendom weg wil hebben. De manier waarop ze dat doen is het arresteren, gevangenzetten en doden van christenen. Christenvervolgingen komen veel voor, gezien het feit dat het christendom het grootste geloof in de wereld is.

In de Romeinse tijd werden christenen verscheurd door wilde beesten in grote arena's. De Romeinen gingen daar vaak naartoe en zagen het als een gezellig uitje voor het hele gezin.

Bekende christenvervolgingen (Romeinse rijk)

In het Romeinse Rijk hebben de meeste en hevigste christenvervolgingen plaatsgevonden. Toen het christendom zich in die tijd flink uitbreidde, wilden de Romeinse keizers dit stopzetten. Hierbij gebruikte zij afschuwelijke methodes om het christendom volledig uit te bannen.

Christenvervolging onder keizer Nero

Onder de keizer Nero heeft een van de gruwelijkste christenvervolgingen plaatsgevonden. Nero gebruikte afschuwelijke methodes. Hij gooide christenen op de brandstapel of gooide ze in de arena, opdat ze opgegeten werden door de wilde dieren.

De meest schokkende manier waarop hij ooit te werk was gegaan, was het vastbinden van christenen aan palen. Hij stelde de palen op in zijn paleistuin en stak die in brand. Nero genoot ervan toen de stokken met mensen brandden alsof het fakkels waren. Daarnaast legde hij christenen op de straat en reed er met een koets met puntige wielen overheen, om ze te martelen.

Na keizer Nero werden christenen vaker vervolgd. Soms was het wat meer, andere keren was het nauwelijks merkbaar. Een bekend voorbeeld is bisschop Polycarpus van Smyrna die door keizer Antoninus Pius in 156 na Christus samen met 11 andere christenen werd veroordeeld tot de dood op de brandstapel.

Visioen van Agatha van Sicilië als ze in de gevangenis zit vanwege haar geloof.

Christenvervolging onder keizer Decius en Trajanus

Decius was bijna even erg als Nero. Ook hij had een gruwelijke hekel aan het christendom en vervolgde hen fanatiek. Hij liet in de arena zelfs kinderen door wilde dieren opeten, als zij christenen waren. Hij gebood dat elk, die niet aan zijn Romeinse goden offeren zou, gedood zou worden.

Trajanus was weliswaar een rechtvaardige keizer, maar toch was ook hij een tegenstander van de christenen. Net als keizer Decius wilde hij het christendom volledig uitbannen, uit zijn Romeinse rijk. Trajanus gebood echter wel dat elke christen die zijn geloof verliet, niet gedood hoefde te worden.

Christenvervolging onder keizer Galerius

Het christendom breidde zich alsmaar uit en dat was niet naar de zin van vice-keizer Galerius. Galerius was als "onderkeizer" aangesteld door keizer Diocletianus. In eerste instantie werden de christenen door Diocletianus niet vervolgd (zijn vrouw was zelf ook een christen), maar Galerius drong op onmiddellijke vervolging aan bij de hoofdkeizer. De vervolging die plaatsvond door het Romeinse rijk was vele malen erger dan die van Nero.

Galerius' vervolging stopte toen hij ernstig ziek werd. Hij was niet meer in staat zijn ambt als onderkeizer uit te oefenen en stierf weken later.

Godsdienstvrijheid onder keizer Constantijn

Onder keizer Diocletianus vond de laatste grote christenvervolging plaats. Na de ondergang van het drietal Diocletianus, Galerius en Maximus, kwam keizer Constantijn aan de macht. Constantijn had een belangrijke slag gewonnen, nadat hij een christelijk teken in de lucht zag hangen. Als dank hiervoor werd hij christen en zorgde ervoor dat ze niet meer werden vervolgd. Hij stelde zelfs zware straffen op het brengen van offers aan de stenen goden. Constantijns rijk was uitgegroeid tot een buitengewoon machtig rijk; hij maakte Constantinopel (het huidige Istanboel) tot hoofdstad en bracht het weer tot bloei. Constantijn wordt vaak Constantijn de Grote genoemd. Onder keizer Theodosius de Grote werd het christendom de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk.

Christenvervolging vandaag de dag

Straffen voor het bekeren tot het Christendom
Lichtrood = doodstraf
Donkerrood = gevangenisstraf en verlies van voogderkenning/huwelijk
Donkergeel = aanzetten tot bekering is verboden

Nog steeds worden christenen over de hele wereld vervolgd. Voornamelijk in het land Noord-Korea, waar het communisme sterk de overhand heeft. Zo ging het ook in de voormalige Sovjet-Unie onder de regering van Stalin en in mindere mate Lenin. Dit is vanwege het atheïstische geloof van de communisten. Verder zijn er nog veel landen zonder godsdienstvrijheid, waar christenen niet vrij hun geloof mogen aanhangen en/of uiten. Je kunt er over discussiëren of je dit christenvervolging moet noemen, of gebrek aan godsdienstvrijheid.

Elk jaar maakt de christelijke organisatie Open Doors een lijst aan met de landen waar christenen het meest worden vervolgd. De ranglijst is gebaseerd op basis van de ernst van vervolging (onder drukzetting), het aantal percent van de christenen en het geweld (mishandeling, straffen, doodstraf...) De 2019 top 10 gaat als volgt:

 1. Noord-Korea, 99,9% maakt erge vervolging mee waaronder 65,5 % met geweld.
 2. Afghanistan, 99,9% maakt erge vervolging mee waaronder 63 % met geweld
 3. Somalië, 98,5 % maakt erge vervolging mee waaronder 53 % met geweld
 4. Libië, 93 % maakt erge vervolging mee waaronder 58 % met geweld
 5. Pakistan, 86 % maakt erge vervolging mee waaronder 99,9 % met geweld
 6. Soedan, 90 % maakt erge vervolging mee waaronder 63 % met geweld
 7. Eritrea, 93 % maakt erge vervolging mee waaronder 57 % met geweld
 8. Jemen, 99 % maakt erge vervolging mee waaronder 19 % met geweld
 9. Iran, 91 % maakt erge vervolging mee waaronder 62 % met geweld
 10. India, 81 % maakt erge vervolging mee waaronder 91 % met geweld.

Islamitische wereld

Terreurbeweging Islamitische Staat, vaak verantwoordelijk voor recente aanslagen tegen christenen

Christenen worden geconfronteerd door de toename van vervolging in de islamitische wereld. Enkele landen waar de christelijke bevolking discriminatie, vervolging, geweld, soms zelfs de dood, massamoorden of etnische zuivering meemaken zijn: Irak, Iran, Syrië, Pakistan, Afghanistan, Saoedi-Arabië, Jemen, Somalië, Qatar, Koeweit, Indonesië, Maleisië en de Malediven.

Daarnaast wordt elke moslim die zich bekeert tot het christendom of zich opnieuw terugbekeert tot de islam als een afvallige beschouwd. Afvalligheid, dus als je bewust de islam verlaat, wordt in sommige landen waar de sharia (islamitische wetgeving) heerst, soms zelfs bestraft met de doodstraf. Dit zijn alle landen waar bekering tot het christendom bestraft wordt met de doodstraf:

De volgende landen zijn landen waarbij je (levenslang) de gevangenis in moet en je het ouderschap (voogderkenning) van je kind(eren) verliest en ook je status als getrouwde man, dus je verliest je huwelijk.

Ten slotte is het bij de volgende landen verboden om iemand aan te zetten/te dwingen om zich te bekeren tot het Christendom:

Afghanistan

Moslims die zich bekeren tot het christendom worden bestraft met de doodstraf. Voorwerpen/objecten die met het christendom verwant zijn zijn verboden (zoals bijbels, kruisbeelden....). Ondanks het anti-christelijk beleid gaan veel christenen naar een ondergrondse kerk. De afgelopen jaren hebben zich echter enkele anti-christen incidenten plaatsgevonden:

 • Februari 2006 - Een Afghaanse christen Abdul Rahman, werd gearresteerd en bedreigd met de doodstraf omdat hij zich bekeerde tot het christendom. In maart 2006 werd hij na internationale druk vrijgelaten en vroeg hij asiel aan in Italië.
 • Juli 2007 - 23 Zuid-Koreeanse zendelingen werden tijdens hun reis door Afghanistan gegijzeld door de Taliban. Twee mannelijke gijzelaars werden gedood. Later in augustus werden de overige 21 gijzelaars vrijgelaten.
 • Oktober 2008 - De Britse/Zuid-Afrikaanse hulpverlener Gayle Williams werd op weg naar haar werk in de Afghaanse hoofdstad Kabul doodgeschoten. De Taliban eiste de verantwoordelijkheid voor de dood van haar omdat "ze werkte voor een organisatie die het christendom predikte in Afghanistan".

Algerije

In maart 1996 werden zeven monniken ontvoerd, in de nacht, uit een klooster in Algerije. Ze werden twee maanden vastgehouden en in mei dood gevonden. De gewapende islamitische groep (GIA) nam de verantwoordelijkheid over. Op 9 januari 2010 brandden een groep moslims een kerk af en plunderden deze ook vervolgens. Veel bijbels werden verbrandt.

Indonesië

Hoewel in Indonesië christenen een minderheid zijn, is er toch godsdienstvrijheid. Echter zijn er wel spanningen en vervolgingen maar deze zijn niet door de staat maar meer door de burgers.

In januari 1999 stierven tienduizenden christenen toen gewapende islamitische mannen hen doodden omdat ze voor de onafhankelijkheid van Oost-Timor hadden gestemd. Vervolgens hebben er daarna meerdere religieuze conflicten plaatsgevonden tussen moslims en christenen. De conflicten werden meestal uitgevoerd door islamitische organisaties zoals Jemaah Islamiyah met als doel om de sharia in te voeren, diezelfde organisatie heeft daarnaast 600 kerken vernietigd in Indonesië. In 2003 werden drie christelijke meisjes onthoofd door terroristen op Sulawesi vanwege het geloof van hen en omdat christenen ook moslims hadden aangevallen. In november 2011 vond er weer een gevecht plaats tussen moslims en christenen en toen staken moslims huizen van christenen in brand waardoor ze moesten vluchten.

In de Indonesische provincie Atjeh heerst er echter de Sharia wetgeving. Daarom was de regering in Atjeh van plan om alle kerken te slopen.

Iran

Alhoewel christenen slechts een kleine minderheid (0.2%) van de bevolking van Iran vormt, hoeven ze zich echter niet per sé zich te houden aan de strenge sharia wetgeving. Na de revolutie van 1979 werden christenen gearresteerd en soms zelf geëxecuteerd. In oktober 2009 werd Youcef Nadarkhani, een Iraanse christelijke predikant gearresteerd en veroordeeld tot de dood omdat hij een afvallige zou zijn. In 2011 wou het Iraans Hooggerechtshof zijn veroordeling tot de dood terugtrekken, maar alleen als hij zich terug trok uit het christendom maar dit weigerde hij te doen. Op 8 september 2012 werd hij toch uiteindelijk vrijgelaten.

Irak

In 1987 telde Irak 1,4 miljoen christenen. Echter kwam Saddam Hoessein aan de macht die christenen vervolgden, zowel op etnisch, cultureel en radicaal niveau. De meeste christenen waren Mesopotamische Oost-Aramese- sprekende etnische Assyriërs. Hossein onderdrukte de Assyro-Aramese taal en ook het schrift. Daarnaast was het ook verboden om Hebreeuwse / Aramese christelijke namen of Akkadische / Assyro-Babylonische namen te geven. Veel Assyriërs en Armeniërs werden onder het bewind van Hossein etnisch gezuiverd.

In 2004 werden vijf kerken gebombardeerd en dus vernietigd. Christenen werd sindsdien het doelwit van extremisten waardoor tienduizenden christenen vluchtten naar het noorden van Irak of naar het buitenland. In 2007 werden een priester en zijn drie diakenen gedood in de Irakeese stad Mosoel nadat ze werden gestopt door mannen en ze zich moesten bekeren tot de islam of ze zouden gedood worden. Een half jaar later in 2008 werd het lichaam van Paulos Faraj Rahho gevonden, één van de hoogste geestelijken in Irak, gevonden in een ondiep graf bij Mosoel.

Op 31 oktober 2010 vond er een aanslag plaats op de Sayidat al-Nejatkerk in Bagdad. De aanslag vond plaats tijdens de zondagdienst en werd uitgevoerd door Islamitische Staat. Er vielen 58 doden en 78 gewonden bij de aanval.

Toen terreurgroep Islamitische Staat het noorden van Irak in bezit had werden christenen vervolgd en aangezien als minderwaardig. Christenen werd afgeperst en kregen een speciale belasting van 425 euro per gezin. Daarnaast moesten ze zich bekeren tot de islam of ze werden gedood. Velen christenen zochten hun toevlucht bij de Koerden. Christelijke huizen werden beschilderd met de Arabische letter ن voor Nassarah, dat in het Arabisch christen betekent. Later veranderde Islamitische Staat van gedachten en zeiden dat alle christenen moesten vertrekken en anders werden ze gedood. De meeste vertrokken zonder waardevolle spullen want die waren gestolen.

Nigeria

In de 11 noordelijke staten is de sharia, de islamitische wetgeving, ingevoerd waardoor er regelmatig gevechten zijn tussen christenen en moslims waarbij ook kerken werden verbrand. Ook door de komst van terreurgroep Boko Haram liepen de spanningen op. De terreurbeweging had meerdere kerken vernietigd en tientallen christenen gedood omdat ze christen waren. Daarnaast worden christenen gediscrimineerd door plaatselijke hulporganisaties die vluchtelingen steunen die zijn gevlucht voor Boko Haram. Ze geven alle niet-christenen voedsel, maar christenen niet omdat ze christen zijn.

Pakistan

De St. Patrick Kathedraal in Karachi

1,5 % van de bevolking in Pakistan is christen. Godslastering van de Koran wordt in Pakistan bestraft. Twaalf christenen hebben een doodvonnis hiervoor gekregen en zes daarvan werden gedood. 80 christenen zaten in de gevangenis vanwege godslastering.

Er hebben zich sindsdien enkele incidenten voorgedaan tegen christenen:

 • Oktober 2001 - Schutters op motorfietsen openen het vuur op protestanten. Bij de aanval komen 18 mensen om het leven.
 • Maart 2002 - 5 mensen komen om bij een aanslag op een kerk in Islamabad.
 • Augustus 2002 - Gemaskerde schutters vallen een christelijke school voor buitenlanders binnen in Islamabad. Bij de aanslag vielen er 6 doden en drie gewonden. Onder de doden waren geen kinderen.
 • Augustus 2002 - Ook in Islamabad, worden er granaten gegooid naar een kerk op het terrein van een christelijk ziekenhuis waarbij 3 mensen omkomen.
 • September 2002 - Twee terroristen komen een "Vrede en Justitie instituut" binnen in Karachi en scheidden vervolgens moslims en christenen van elkaar. Ze doodden de christenen door ze in het hoofd te schieten. 7 Pakistaanse christenen komen om.
 • December 2002 - Drie jonge meisjes komen om nadat er een granaat wordt gegooid op de eerste kerstdag bij een kerk in Lahroe.
 • November 2005 - 3000 moslims vallen christenen aan in Sangla Hill en vernietigen meerdere kerken.
 • Juni 2006 - De Pakistaanse christen Nasir Ashraf werd mishandelt omdat hij een openbare drinkwaterfaciliteit gebruikte en dat werd gezien als zonde.
 • Augustus 2009 - 6 christenen, waaronder 4 vrouwen en een kind, worden levend in brand gestoken door islamitische millitanten in Gojra.

Saoedi-Arabië

Syrische christenen in een kerk in Damascus
Dit was vroeger een kerk in Wuhan, maar nu is het veranderd naar een bakkerij door de overheid
Resten van een vernietigde kerk in India

In Saoedi-Arabië heerst er een strikte sharia en daardoor is het bezit van bijbels, kruisbeelden, maar ook davidsterren (jodendom) niet toegestaan. Christenen die het christendom openlijk in de praktijk brengen worden gearresteerd en openbaar vastgebonden. Vaak krijgen ze oftewel een erge straf zoals zweepslagen of steniging. Als een moslim zich bekeert tot het christendom krijgen ze de doodstraf.

Syrië

In Syrië heerst het christendom er al sinds de 1e eeuw na Christus en is dus een belangrijke thuisbasis van het christendom in het Midden-Oosten. Op 17 oktober 1850 begon al de eerste (tot nu toe bekende) vervolging tegen christenen, toen een islamitische meerderheid begon te rellen tegen de katholieke minderheden. Toen Islamitische Staat in Syrië een groot gebied onder controle nam, vond er een genocide plaats op de christenen in het gebied. Islamitische Staat heeft vaak christenen ontvoerd uit dorpen en voor hen wordt dan losgeld geëist. Indien er een deadline op staat en die niet op tijd wordt betaald worden ze geëxecuteerd, meestal via onthoofdingen.

Andere landen

Niet alleen in de islamitische wereld worden christenen vervolgd of onder druk gezet, maar ook in overwegend boeddhistische landen en andere landen worden ze vervolgd/onder druk gezet. Een voorbeeld is Noord-Korea, die op nummer 1 staat van landen waar christenen het meest beperkt worden tot hun geloof.

Bhutan

Bhutan is een overwegend en conservatief boeddhistisch land en er heerst godsdienstvrijheid, maar bekering door middel van dwang of aansporing is verboden. Voor veel Bhutanezen belemmert die wetgeving de wil om zich te bekeren tot het christendom.

Uit een rapport van 2002 blijkt dat alle 65.000 christenen in Bhutan slechts één kerk tot hun beschik hebben. Daarnaast zijn in meerdere rapporten de jaren er na bekend gemaakt dat kerkgebouwen verboden zijn, christenen alleen hun geloof thuis mogen beoefenen, degene die ervoor kiezen om openlijk hun geloof te oefenen het land kunnen uitgezet worden en het burgerschap kan worden afgenomen en zelfs dat de regering christenen heeft aangesproken om sommige samenkomsten om te bidden te verbieden.

De vervolging tegen christenen in Bhutan komt volgens de lijst van Open Doors (sinds 2008) door familie, de gemeenschap en monniken die een sterke invloed hebben.

China

Tijdens de Culturele Revolutie, die van 1966 tot 1976 duurde, die door gang werd gezet door Mao Zedong, werden christelijke kerken, kloosters en begraafplaatsen gesloten en soms omgezet in ander gebruik, geplunderd en vernietigd. De communistische regering van China probeert alle kerken in China onder controle te houden en alle kerken zijn dus onder controle van de Communistische Partij van China. Kerken die niet door de overheid worden bestuurd, die aldus China illegaal zijn, worden gesloten en de leden ervan worden gevangengenomen. Gong Shengliang, hoofd van de Zuid-Chinese kerk werd in 2001 tot de dood veroordeeld maar zijn straf werd verminderd tot een gevangenisstraf, desondanks dat werd hij gemarteld volgens Amnesty International.

In januari 2016 werd de christelijke kerkleider Rev Gu Yuese gearresteerd omdat hij kritiek had op China omdat China honderden kerkkruisbeelden had verwijderd in de provincie Zhejiang ook wel bekend als de "Chinese bijbelgordel".

India

Moslims die zich bekeren tot het christendom krijgen te maken met intimidatie en aanvallen door andere moslims. Een voorbeeld is een christelijke bekeerling en missionaris, Bashir Tantray, die vermoord werd in Jammu en Kasjmir. Een christelijke priester en bekeerling, KK Alavi, uitte als reactie kritiek op zijn voormalige islamitische gemeenschap, als gevolg kreeg hij vele doodsbedreigingen. Dagelijks worden er nog steeds christenen vervolgd in India.

Noord-Korea

Noord-Korea is een atheïstische staat waar de openbare praktijk van religie is verboden. Bij de Open Doors lijst staat Noord-Korea al jaren op nummer 1 bij landen waar christenen het meest/ernstigst worden vervolgd. Momenteel worden naar schatting meer dan 50.000 christenen opgesloten in concentratiekampen vanwege hun geloof, waar ze worden mishandeld, zoals marteling, massale uithongering en zelfs dood door verstikking in gaskamers. Dit betekent dat 20% van de christelijke gemeenschap in Noord-Korea in concentratiekampen woont.

Videoclips

Bronnen

 • Wikipedia
 • Open Doors
Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Christenvervolging&oldid=686795"