God

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽
Hogere macht in het universum
Emanation 1.png
Namen
God · Allah · Jahweh · Brahman · Waheguru · Tao
Godsdiensten
God met de engelen schept Adam, zoals Michelangelo dat 500 jaar geleden voorstelde

God is een bovennatuurlijk wezen waarvan het bestaan niet kan worden bewezen, maar waarin toch veel mensen uit verschillende religies geloven. Omdat je God niet kunt zien of meten, zijn er verschillende opvattingen en voorstellingen over wie of wat God is. Vaak wordt God voorgesteld als een almachtig opperwezen en de schepper van het universum.

Eén god

Volgens de meeste mensen is er slechts één God (dat noem je het monotheïsme). Als God met een hoofdletter wordt geschreven, dan wordt God bedoeld als een persoon. Dat is voor gelovigen degene die heeft gezorgd dat hemel en aarde bestaan. De belangrijkste monotheïstische godsdiensten zijn het jodendom, het christendom en de islam. Binnen deze religies wordt met God de kracht bedoeld die alles heeft laten ontstaan, maar ook persoonlijk met iedereen bezig is. In de heilige boeken is te lezen dat God heeft ingegrepen in de wereldgeschiedenis. Naast dat je in die geloven God met een hoofdletter schrijft, schrijf je ook alle voornaamwoorden met betrekking tot God met een hoofdletter (zoals Hij, Zijn of Hem).

Jodendom

Abraham was de eerste die het geloof in meerdere goden onzin vond. Daarom wordt hij de eerste monotheïst genoemd. Ruim 400 jaar later openbaarde God zijn naam aan Mozes. Dat was Jahweh (JHWH, ook Jehova genoemd).

Christendom

Islam

  • Allah, God uit de islam. Veel mensen geloven dat Allah dezelfde is als Jahweh en de God van de christenen.

Meerdere goden

Volgens veel mensen in het verre verleden zijn er meerdere goden (dat noem je het polytheïsme). Zo hadden de oude Grieken en Romeinen elk een pantheon van meerdere goden. Tegenwoordig is veelgodendom bijvoorbeeld terug te vinden in het Chinese volksgeloof en het Japanse shintoïsme. Niet alle hindoes zijn polytheïstisch.

Volgens sommige polytheïstische geloven heb je voor allerlei bijzondere dingen een eigen god, zoals een god van de oorlog, god van de zon, god van de landbouw en graan. Ook is er volgens sommige polytheïstische geloven een oppergod, die baas is over alle andere goden. Zeus is binnen de Griekse mythologie de oppergod.

Ontstaan van goden

Goden zijn ontstaan omdat mensen vroeger niet wisten wat wat was. Mensen wisten bijvoorbeeld vroeger niet wat een bliksemschicht was. Dus verzonnen ze goden. Ze hadden voor alles een god of godin. Die goden beleefden allemaal avonturen, dit komt vooral voor in het tijdperk de Oudheid. Die verhalen worden mythen genoemd. Al die mythen bij elkaar heet een mythologie. Elk volk had zijn eigen mythologie.

Tegenwoordig gelooft bijna niemand meer in veel goden. Alleen binnen het hindoeïsme is discussie of de godsdienst monotheïstisch is of polytheïstisch. De meeste mensen geloven in één God. Mensen die geloven dat er geen God is, geloven vaak in het toeval (atheïsme). Deze laatste groep kent in Nederland relatief veel aanhangers, maar buiten West-Europa is dat een kleine minderheid.

Op zoek naar een godsbewijs

Vooral in de middeleeuwen gingen theologen en filosofen op zoek naar een bewijs voor het bestaan van God. In de moderne natuurkunde is ontdekt dat er een heleboel onbekende energie bestaat in het universum. Ze noemen dat donkere energie. Volgens sommigen is dat een deel van God. We weten er echter te weinig van om alles te bewijzen.

Filosofie en religie

In de religie wordt gezegd dat een heleboel mensen iets hebben ervaren van God. Ze hebben vaak informatie gekregen en die hebben ze verder verteld. Op basis van deze informatie zijn veel godsdiensten ontstaan. In de filosofie gaat het anders. Daar hebben mensen geen bijzondere ervaringen, maar stellen ze vragen over dingen die gebeuren in de omgeving. Van daaruit denken ze verder. Veel filosofen waren mede daarom godsdienstig. Een bekende filosoof was Blaise Pascal. Hij leefde van 1623 tot 1662. Volgens hem was het niet mogelijk om te bewijzen dat God bestaat. Omdat hij een wetenschapper was heeft hij in de wiskunde de statistiek mede helpen ontwikkelen. Zo bedacht hij het idee onder de naam van de kansberekening voor het bestaan van God.

Video's

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=God&oldid=841480"