Evangelie

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽

Evangelie is een woord dat 'goede boodschap' betekent. Het komt van het Griekse woord τό εὐαγγέλιον (euangelion).

In het christendom wordt het woord gebruikt voor de vier evangeliën in de Bijbel. Het woord 'evangelie' is vroeger ook anders gebruikt door de oud-Griekse dichter Homerus en in een boodschap waarin keizer Augustus tot verlosser wordt verklaard.

Christendom

In de Bijbel staan de vier evangeliën.

In het christendom is een evangelie het goede nieuws van Jezus Christus. In het Nieuwe Testament van de Bijbel staan vier evangeliën: de evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. In het evangelie volgens Marcus is te lezen dat Jezus zegt dat Gods nieuwe wereld dichtbij is en dat mensen dat goede nieuws moeten geloven. Volgens Jezus was dat het moment voor mensen om hun leven te veranderen (Marcus 1:15). Het goede nieuws van Jezus is dat Gods nieuwe wereld eraan komt. Een perfecte wereld, waar mensen doen wat Hij wil. In het evangelie volgens Mattheüs is te lezen dat het allerbelangrijkste is dat mensen van God moeten houden met heel hun hart, ziel en verstand. Ook moeten mensen op dezelfde manier van elkaar houden (Mattheüs 22:36-40).

Als mensen toch doen wat ze willen en niet naar God luisteren, heet dit in het christendom een zonde. Dit is ernstig en hiervoor staan ook straffen. Eigenlijk konden mensen hierdoor niet bij God hoorden. In het christendom is het goede nieuws van God dat Jezus Christus voor de zonden van de mensen aan het kruis is gestorven. Hiermee heeft Christus de zonden van de mensen op zich genomen. In het Nieuwe Testament is te lezen dat Jezus na de kruisiging weer uit de dood is opgestaan. Christenen geloven dat ze na hun dood verder leven in Gods nieuwe wereld. Die nieuwe wereld is volgens het christendom nu al zichtbaar: overal waar mensen God gehoorzamen en zo de wereld mooier maken, is een stukje van die 'nieuwe wereld' te zien. Christenen geloven dat de mensen die geloven dat Jezus voor hun zonden is gestorven, Jezus gehoorzamen en op Jezus vertrouwen, bij God mogen horen. Als het niet lukt om God te gehoorzamen, kan iemand dan om vergeving vragen. Degene die om vergeving vraagt vertrouwt erop dat Jezus voor diens ongehoorzaamheid is gestorven aan het kruis. Samengevat gehoorzamen christenen God niet zodat ze bij Hem horen, maar omdat ze bij Hem horen.

Media

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Evangelie&oldid=832441"