Gebruiker:Kepler2/Opdrachten/webquest journalist/inleiding.htm

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
The Passion. De lijdensweg van Jezus Christus wordt voor de Pasen met een muziekspektakel bezongen.

Een artikel over de Feesten in de 3 wereldgodsdiensten'.

Soms lijkt alsof al die mensen in die religies zo moeilijk doen. Waarom eigenlijk? Is het leven niet om ervan te genieten? Zijn die gelovige mensen niet een beetje raar? Of doen ze ook leuke dingen? Maar die doe jij ook al. Iedere dag kijken naar grappige filmpjes op je mobiele telefoon bijvoorbeeld. Je gaat op onderzoek.

In de maand Ramadan mag na zonsondergang weer gegeten worden


Eerste onderzoek: ramadan en vasten

Je begint met het kijken van de volgende videoclip op youtube: Ramadan en vasten: waarom doen gelovigen zo moeilijk?

Beantwoord daarna de volgende vragen:

1. Vind je het moeilijk om een dag te vasten of niet te snoepen?

2. Welk voordeel heeft het vasten in zijn algemeen?

3. Welke nadelen zitten er aan het vasten tijdens de Ramadan?

4. Hoe zou je die nadelen kunnen ondervangen?

Dan lees je op wikikids na: • RamadanVasten (christendom)


Dat vasten is niet zo gemakkelijk. Je moet er moeite voor doen. Maar wat heb je eraan? Je gaat op onderzoek uit. Je gaat eens een kijkje nemen in de Heilige boeken. Die feesten moeten daar iets mee te maken hebben.


Tweede onderzoek: de heilige boeken

Bekijk op YouTube de videoclip: Heilige Boeken. De Tenach, de Bijbel en de Koran.

Beantwoord de onderstaande vragen:

5. Als deel van je onderzoek schrijf je op hoe de Tenach wordt genoemd in de christelijke Bijbel. Je schrijft op wat het belangrijkste verschil is tussen de Tenach uit het jodendom en het Nieuwe Testament, waardoor de Bijbel in het christendom is ontstaan.

6. Op welke manier is de Koran afhankelijk van de Bijbel en de Tenach? Wat maakt de islam zo afwijkend van het christendom? Kijk hiervoor nog eens goed naar het einde van de videoclip.

Er blijkt een samenhang te zitten tussen de heilige boeken van het jodendom, het christendom en de islam. Ook blijkt dat in de islam de traditieverhalen van 2 eeuwen na het leven van de profeet Mohammed erg belangrijk zijn geworden.

Het offer van Abraham van zijn zoon wordt net voorkomen


Derde onderzoek: het verhaal over het offer van Abraham

Je wil meer weten over hoe de 3 godsdiensten met elkaar samenhangen. Je wil meer weten over de leuke kanten van het geloof. Ze doen immers toch ook aan feesten. De leraar heeft je verteld dat het verhaal van het offer van Abraham voor het jodendom, het christendom en de islam zo belangrijk is dat er allerlei feesten op gebaseerd zijn.

Je gaat kijken op wikikids naar Abraham (aartsvader).

Dan kijk je naar de videoclip op youtube: Het offer van Abraham als basis van het Offerfeest en Pasen Schrijf het verhaal van het offer van Abraham op met je eigen woorden. Beantwoord daarvoor de volgende vragen:

7. Waarom moet Abraham offeren?

8. Hoe loopt het verhaal af?

9. Verklaar wat binnen het christendom wordt bedoeld met het Lam van God.

Aan het einde van het offerfeest wordt een schaap geslacht dat aan arme mensen wordt gegeven en dat dient als nagedachtenis aan het geofferde lam van Abraham


Vierde onderzoek: het Offerfeest en Pasen

Wat betekent het verhaal voor het jodendom, het christendom en de islam? Op wikikids.nl en in de videoclip lees je over het Offerfeest en het Pasen.

Het Offerfeest in de islam. Dit feest is heel bekend. De islam is na het christendom de grootste godsdienst ter wereld. Daarvoor kijk je eerst naar de videoclip: Hadj en de Kaäba in Mekka.

Kijk dan op wikikids.nl over wat er staat over de Hadji.

Beantwoord de onderstaande vragen over het Offerfeest:

10. Wat vieren ze precies?

11. Hoe vieren ze het?

12. Wanneer vieren ze het?

13. Waarom is het Offerfeest het belangrijkste feest voor moslims?

Kruisiging van Jezus Christus

Dat was het Offerfeest in de islam, maar hoe zit het in het christendom?

Kijk naar de videoclip: Goede Vrijdag: The passion van Jezus Christus

Beantwoord de volgende vragen:

14. Welke symbolen zie je in de video?

15. In hoeverre wordt Goede Vrijdag nog gevierd?

16. Is Goede Vrijdag een feest?

17. In hoeverre is het een offerfeest?

Lees op wikikids.nl: Jezus Christus, met name het gedeelte over de kruisiging en Pasen. Goede Vrijdag heeft alleen maar zin als het Pasen daarna wordt gevierd. In het evangelie over Jezus Christus, hoeft de mens niet te offeren, maar God heeft een offer voor de mens gebracht.

Kijk naar de videoclip: Pasen, Jezus Christus overwint de dood.

Beantwoord de volgende vragen:

18. Waarom wordt Jezus Christus het Lam van God genoemd? Denk nog eens aan het verhaal van het offer van Abraham.

19. Hoe heet het feest over de overwinning van Jezus op de dood?


Vijfde onderzoek: Mozes: Jom Kippoer en Pesach

Goede vrijdag en Pasen worden gecombineerd met nog een ander belangrijk feest. Dat is het feest van de Pesach uit het jodendom. Het volk van de nakomelingen van Abraham, Izaak en Jacob is na een verblijf van enkele honderden jaren in Egypte tot slaaf gemaakt. Het volk wil worden bevrijd en bidt tot God. Het antwoord van God laat een aantal jaren op zich wachten. Dan geeft God Mozes de opdracht om de gebeden te beantwoorden. Voor meer info klik je op wikikids.nl, en kijk bij Mozes.

Zoek en klik vervolgens op de videoclip: Mozes en de brandende braamstruik.

Beantwoord de volgende vragen:

20. Welke opdracht krijgt Mozes van God?

21. Hoe reageert Mozes op het verzoek van God?

Kijk op wikikids bij Pesach. Klik vervolgens op de videoclip: Mozes. De 10 plagen wetenschappelijk bekeken.

Beantwoord de volgende vragen:

22. Hoe vieren de joden Pesach?

23. Wat is er zo bijzonder aan de broden bij de Pesach?

24. Waarom is het bloed van het lam zo belangrijk bij de Pesach en het Pasen?

25. Hoe wordt bij christenen de Pasen gevierd?


Klik op de videoclip Mozes, het verbond en de ontmoetingsplaats van God.

Kijk op wikikids naar Jom Kippoer.

26. Welk verband zie jij tussen Goede Vrijdag en Jom Kippoer?


Zesde onderzoek: Pinksteren en het joodse Sjavoeot

Dan blijken er nog meer verbanden te zitten tussen de joodse en de christelijke feesten. Want 50 dagen na het Pasen volgt het Pinksteren. Dit feest wordt gezien als het begin van de christelijke kerk.

Klik op youtube: Pinksteren. Het begin van de kerk.

Een jood leest uit de Tora tijdens het bidden

Kijk vervolgens op wikikids: Pinksteren. Het getal 7 is een heilig getal in de Bijbel. Vandaar ook dat onze weken 7 dagen hebben. Als je 7 maal 7 doet, dan moet het wel heel heilig zijn. En dat is ook zo. Omdat 7x7=49, wordt op de dag erna het feest gevierd, namelijk de 50e dag. Als mannen 50 jaar oud worden, dan krijgen ze een Abraham, bij vrouwen is het Sara.

Beantwoord: 27. Wat gebeurt er precies met Pinksteren?

klik vervolgens op het joodse feest Sjavoeot.

28. Wat was de bedoeling van het joodse Sjavoeot?

29. Hoe kun je beide feesten aan elkaar koppelen?


Het artikel

Je bent nu helemaal klaar om het artikel te schrijven. Dat is vraag 30.

Schrijf een artikel over de boven besproken feesten in het jodendom, het christendom en de islam. Daarin moet je de koppeling maken tussen de feesten met een korte beschrijving van het verhalen die erbij horen. Je begint het artikel met een korte inleiding, daartussen schrijf je over de feestdagen en je eindigt met een conclusie. In die conclusie schrijf je wat je vindt van die feestdagen. Welke feestdag lijkt je de leukste?

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Gebruiker:Kepler2/Opdrachten/webquest_journalist/inleiding.htm&oldid=521438"