Portaal:Kerndoelen

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Portaalkerndoelen.jpg
Welkom

Welkom op het Kerndoelenportaal. Dit portaal is bedoeld om alle onderwerpen uit de kerndoelen vanuit WikiKids makkelijk vindbaar te maken. Hieronder vind je allerlei boxen uit het basisonderwijs. Soms is zo'n box onderverdeeld in kopjes, dan gaat het vaak om grote onderwerpen. In iedere boxen staan meerdere kerndoelen. Daarachter vind je wat er in die kerndoel te vinden is. Als je op de blauwe link klikt, kom je uit in een categorie. Een categorie is verzameling die wij hier hebben op WikiKids. In de categorie vindt je alleen maar artikelen die gaan of te maken hebben met dat kerndoel. Zo is alles makkelijk vindbaar. Voor de kerndoelen in België zie: Onderwijsdoelen

Zie ook:

Farm-Fresh bullet terug.pngTerug naar PIM-systeem
Nederlands
 • Mondeling onderwijs
kerndoel 1 (informatie uit (gesproken) teksten te halen en weer te geven)
kerndoel 2 (discussies voeren, vragen en geven van info, leren uitdrukken)
kerndoel 3 (reageren met argumenten, beoordelen in verschillende soorten gesprekken)
 • Schriftelijk onderwijs
kerndoel 4 (informatie uit informatieve teksten of teksten met instructies halen)
kerndoel 5 (teksten te schrijven naar inhoud en vorm met een bepaald doel)
kerndoel 6 (informatie te leren en meningen te ordenen bij teksten en bronnen)
kerndoel 7 (informatie en meningen vergelijken in verschillende teksten)
kerndoel 8 (informatie en meningen ordenen bij schrijven, ook aandacht aan de tekst zelf)
kerndoel 9 (plezier in lezen en schrijven van voor degene bestemde teksten)
 • Taalbeschouwing,waaronder strategieën
kerndoel 10 (strategieën bij mondeling en schriftelijk taalonderwijs te gebruiken, beoordelen, ect.)
kerndoel 11 (regels voor spelling en grammatica)
kerndoel 12 (woordenschat voor het basisonderwijs)
Engels
kerndoel 13 (informatie halen uit simpele gesproken of geschreven Engelse teksten)
kerndoel 14 (in het Engels informatie vragen en geven over simpele onderwerpen)
kerndoel 15 (het schrijven van eenvoudige alledaagse woorden)
kerndoel 16 (betekenissen en spelling van woorden opzoeken in het woordenboek)
Friese taal
 • Mondeling onderwijs
kerndoel 17 (positieve houding van Fries voor jezelf en tegen anderen)
kerndoel 18 (informatie halen uit gesproken Friese teksten)
kerndoel 19 (gebruik van Fries in dagelijkse situaties)
 • Schriftelijk onderwijs
kerndoel 20 (informatie halen uit regelmatige terugkomende Friese teksten als boeken en liedjes)
kerndoel 21 (schrijven van simpele Friese teksten over dagelijkse onderwerpen)
 • Taalbeschouwing, waaronder strategieën
kerndoel 22 (Friese woordenschat, het begrijpen van onbekende Friese woorden)
Rekenen en wiskunde
 • Wiskundig inzicht en handelen
kerndoel 23 (gebruiken van wiskundetaal)
kerndoel 24 (rekenproblemen oplossen)
kerndoel 25 (oplossingen beoordelen en te onderbouwen)
 • Getallen en bewerkingen
kerndoel 26 (met breuken, procenten, hele en kommagetallen en verhoudingen rekenen, een structuur en samenhang hiervan)
kerndoel 27 (basis van rekenen met hele getallen, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, ect)
kerndoel 28 (schattend rekenen en tellen)
kerndoel 29 (op een handige manier optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen)
kerndoel 30 (schriftelijk optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen)
kerndoel 31 (rekenen met een rekenmachine)
 • Meten en meetkunde
kerndoel 32 (simpele meetkundeproblemen oplossen)
kerndoel 33 (leren meten en reken met verschillende eenheden en maten, zoals geld en tijd)
Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Mens en samenleving
kerndoel 34 (psychische en lichamelijke zorg dragen van jezelf en anderen)
kerndoel 35 (redzaam gedragen als verkeersdeelnemer en als consument)
kerndoel 36 (Nederlandse en Europese staatsinrichting, rol als burger)
kerndoel 37 (respect voor algemeen aanvaarde normen en waarden)
kerndoel 38 (respect voor geloof en diversiteit)
kerndoel 39 (omgaan met het milieu)
 • Natuur en techniek
kerndoel 40 (veel voorkomende dieren en planten onderscheiden, benoemen en functie leren)
kerndoel 41 (bouw van planten, dieren, mensen, functie van organen)
kerndoel 42 (onderzoek naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht en geluid)
kerndoel 43 (weer en klimaat beschrijven)
kerndoel 44 (bij producten relaties te leggen tussen vorm, werking en gebruik van materialen)
kerndoel 45 (oplossingen voor technische problemen te ontwerpen en uitvoeren)
kerndoel 46 (positie van de zon tegenover de aarde, dag en nacht, seizoenen)
 • Ruimte
kerndoel 47 (ruimtelijk indeling je eigen omgeving en tussen verschillende landen)
kerndoel 48 (maatregelen in Nederland om in door water bedreigde gebieden te kunnen leven)
kerndoel 49 (ruimtelijke spreiding van bevolkingen, godsdiensten, klimaten, energiebronnen en landschappen)
kerndoel 50 (omgaan met kaarten en de atlas, topografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld)
 • Tijd
kerndoel 51 (gebruiken van bronnen, tijd en tijdsindeling te hanteren)
kerndoel 52 (belangrijke kenmerkende aspecten en het canon van Nederland)
kerndoel 53 (belangrijke Nederlandse historische personen en gebeurtenissen)
Kunstzinnige oriëntatie
kerndoel 54 (communiceren met beelden, muziek, taal, spel en beweging, er gevoelens en ervaring mee uitdrukken)
kerndoel 55 (mening te geven op werk van jezelf en anderen)
kerndoel 56 (kennis en waardering van cultureel erfgoed)
Bewegingsonderwijs
kerndoel 57 (hoofdbeginselen van de belangrijkste beweging- en spelvormen te leren)
kerndoel 58 (eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en rekening mee houden, respectvol meedoen)
Verdere informatie

Niet elk artikel is er en sommige kerndoelen zijn nog leeg. Ook kan het voorkomen dat er niet genoeg of niet de goede informatie in een artikel staat. Een groot deel is alvast goed gevuld en veel informatie is goed vindbaar. Je mag natuurlijk meehelpen. Je kan zelf artikelen uitbreiden, aanmaken, afbeeldingen uploaden. Hiervoor moet je alleen wel een account hebben, maar dat is helemaal gratis.

Meer over kerndoelen is te vinden op tule.slo.nl. Hier zijn ook de leerlijnen te vinden.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Portaal:Kerndoelen&oldid=815101"