Euthanasie

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
In de donkerblauwe landen is euthanasie toegestaan. In de lichtblauwe alleen bij mensen in een vegatieve toestand. In de zwarte landen verschilt het per staat/provincie. In de rode landen is euthanasie illegaal. In de grijze landen is er geen aparte wet over euthanasie. Hier valt euthanasie meestal onder moord, en is dus ook verboden.
Amerikanen protesteren tegen euthanasie. Ze gebruiken kreten als "Wie heeft jou god gemaakt?". In Amerika wonen namelijk veel streng-christelijke mensen die tegen euthanasie zijn, omdat in de bijbel staat dat alleen God over leven en dood mag bepalen.

Euthanasie is "actieve levensbeëindiging op verzoek van de patiënt zelf". Dat betekent dat als iemand ongeneeselijk ziek is, bijvoorbeeld aan kanker, aids of zware depressiviteit, de patiënt aan de arts kan vragen om te sterven. Zo kan de patiënt een lange lijdensweg met veel pijn voorkomen. Het wordt meestal uitgevoerd met een injectie (prik) of pilletje.

Euthanasie komt van de Griekse woorden ευ (eu, goede) en θάνατος (thanatos, dood).

Wat is euthanasie

Euthanasie is het doelbewust levensbeëindigend handelen door een arts, op verzoek van de patiënt. Het is geen normaal medisch handelen. Artsen hebben de verantwoordelijkheid om over de mogelijkheid van het gewilde levenseinde van een patiënt na te denken, zo gauw zij overtuigd een behandeling hebben voorgeschreven om de ziekte te bestrijden, in de hoop om de patiënt langer te laten leven met goede kwaliteit. Als die behandeling niet lukt of uitgewerkt is, zal de arts verder mee moeten denken. Geen enkele arts is echter verplicht om zelf aan een levenseinde mee te werken.Als de levensbeëindigende handeling door de patiënt zelf wordt uitgevoerd, spreekt men van hulp bij zelfdoding. Euthanasie valt onder het Wetboek van Strafrecht en kan met jarenlange gevangenisstraf worden gestraft. Om de straf niet te krijgen, moet de arts aan een aantal eisen voldoen en de euthanasie melden. Euthanasie wordt volgens de huidige wet- en regelgeving achteraf gemeld aan een regionale toetsingscommissie. Mits aan de volgende voorwaarden is voldaan, wordt de betrokken arts niet strafrechtelijk vervolgd:

• de arts heeft de overtuiging gekregen dat er sprake was van een vrijwillig en

weloverwogen verzoek van de patiënt;

• de arts heeft de overtuiging gekregen dat er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk

Eisen voor euthanasie voor de patiënt

Om euthanasie te mogen krijgen moet de patiënt aan de volgende eisen voldoen:

lijden van de patiënt;

• de arts heeft de patiënt voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevond en over

diens vooruitzichten;

• de arts is met de patiënt tot de overtuiging gekomen dat er voor de situatie waarin deze

zich bevond geen redelijke andere oplossing was;

• de arts heeft ten minste één andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, die de patiënt

heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen;

• de arts heeft de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig uitgevoerd.

Een medisch zorgvuldige uitvoering houdt in dat de arts goed de tijd neemt en effectief communiceert. De toetsingscommissie hecht eraan dat de middelen worden toegepast volgens de richtlijnen van de apothekersorganisatie. Dat houdt in dat reguliere middelen worden gebruikt. Eerst wordt de patiënt in een diep coma gebracht met een zwaar slaapmiddel (een narcosemiddel, een barbituraat) zoals thiopental, waarna een spierverslappend middel wordt gebruik. Daardoor stopt het ademen.Morfine wordt voor euthanasie niet gebruikt. Het is daarvoor niet geschikt. Morfine kan het levenseinde bespoedigen, maar of het dat doet is in individuele gevallen niet te zeggen en nog minder te voorspellen. De tijd tussen toediening of dosisverhoging en moment van overlijden is totaal onvoorspelbaar

Het verschil tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding

Het verschil zit hem in wie "de moord" pleegt. Euthanasie is als de arts de laatste injectie aan de patiënt geeft. De arts spuit dus het dodelijke middel in. Hulp bij zelfdoding is als de arts een pilletje aan de patiënt geeft, en de patiënt deze zelf inneemt.

Mag je volgens de wet euthanasie plegen of niet?

In de meeste landen op de wereld is euthanasie illegaal. Als een arts dus iemand helpt met euthanasie of hulp bij zelfdoding, wordt hij of zij vervolgd. In Nederland en België is dat niet zo. Sinds 2002 mogen artsen patiënten helpen met euthanasie als ze dat willen. De enige andere landen waar dit mag zijn Luxemburg, Zwitserland en Japan. Het mag ook in een paar staten van de Verenigde Staten en Mexico en in een aantal provincies in Canada. In Colombia is de situatie erg ingewikkeld.

Wat ook in een paar landen mag, zoals in Duitsland en India, is mensen in een vegatieve status te euthaniseren. De hersenen van iemand in een vegatieve status werken niet meer. De ogen zijn open en de persoon ademt, maar dat is dan ook alles. Denken kunnen ze niet meer.

Voor- en tegenstanders van euthanasie

Veel mensen zijn tegen euthanasie. Zij vinden dit moord. Veel gebruikte argumenten tegen euthanasie zijn:

  • Veel patiënten (bijvoorbeeld geestelijk zieke patiënten) zouden geen pijn hebben bij het sterven.
  • De pijn is ook te voorkomen met pijnstillers.
  • Het toestaan van euthanasie is een hellend vlak. Dat betekent "uit A volgt B". Dus "als we euthanasie toestaan, gaan we daarna moord toestaan", bijvoorbeeld.
  • Euthanasie is moord en moord is niet toegestaan.

Een paar argumenten van de voorstanders zijn:

  • Iedereen heeft het recht om te bepalen over zijn eigen leven. Dat jij het niet wil, betekent niet dat ik het niet mag.
  • Als je geen pijn wil leiden, moet je ook die mogelijkheid hebben.

Euthanasie bij dieren

Euthanasie komt bij dieren veel vaker voor dan bij mensen. Als een (huis)dier ziek is, nooit meer beter wordt, en heel veel pijn heeft, laten dokters het beestje vaak inslapen. Het zou alleen maar zielig zijn om het beestje met heel veel pijn te laten doorlopen, vinden de meeste baasjes en dokters. De meeste mensen doen veel minder moeilijk over het euthaniseren van dieren dan van mensen.


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Euthanasie&oldid=785619"