Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het gebouw van het ministerie op de Rijnstraat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of afgekort I&W is een Nederlands ministerie. Sinds 10 januari 2022 is Mark Harbers van de VVD de minister voor Infrastructuur en Waterstaat. Hij wordt ondersteund door staatssecretaris Vivianne Heijnen van het CDA.

Het ministerie behandelt alles water met het verkeer, het vervoer en water te maken heeft. Het ministerie bestaat sinds 2010. Toen werden de ministeries Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer samengevoegd tot een nieuw ministerie onder de naam Verkeer en Milieu. In 2017 is besloten het milieu-onderdeel deels te verplaatsen naar het ministerie van Economische Zaken (en Klimaat). Hierdoor werd de naam veranderd in Infrastructuur en Waterstaat. Ook werd besloten om het gedeelte volkshuisvesting over te hevelen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie van I&W zit in het VROM-gebouw naast Station Den Haag Centraal.

Taken

De minister van I&W heeft aantal taken. Als eerste de weginfrastructuur; oftewel de verbindingen via wegen. Het ministerie zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de bruggen en snelwegen onderhouden worden (Rijkswaterstaat). Ook betaald het ministerie mee aan spoorwegen (ProRail) en openbaar vervoer. Het openbaar vervoer is echter geen onderdeel van dit ministerie! Het zijn zelfstandige bedrijven, maar ze krijgen wel een geldbedrag om te zorgen dat de diensten goedkoper en dus aantrekkelijker om te gebruiken worden (subsidie). Ook op het gebied van scheepvaart zorgt het ministerie dat schepen gecontroleerd worden op veiligheid en havens worden uitgebreid. Dit geld ook voor de luchtvaart. Op het gebied van waterstaat moet je denken aan het onderhoud aan de dijken, dammen en andere waterwerken en zorgen dat waterkeringen spoedig worden gesloten bij kans op overstromingen.

Het ministerie van infrastructuur en milieu heeft aan overheidsinstellingen onder zich. Het ministerie houd een soort van groot boek bij waar staat genoteerd waar ieder bedrijf is gevestigd in Nederland en waar ieder persoon woont. Dit heten de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet erop toe dat wetten over een duurzame en veilige leefomgeving worden nageleefd. Ook checkt de dienst deze regels op het gebied van transport. Het bekendste instituut dat onderdeel is van het ministerie is het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Het KNMI meet en verzameld weergegevens al sinds 1854 en zorgt ervoor mede dat we tijdens het journaal een weerbericht hebben.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het milieu. Hierbij gaat dan om alles wat niet met klimaat te maken heeft, denk bijvoorbeeld aan geluidshinder, het verbieden van gevaarlijke stoffen en brandstoffen. Ook is de staatssecretaris verantwoordelijk voor een gezonde bodem in Nederland en het openbaar vervoer in Nederland, waaronder het spoor. Zo is de staatssecretaris verantwoordelijk voor de Nederlandse Spoorwegen. Ook valt het fietsbeleid, dat fietsen veilig kan en gestimuleerd wordt, en het KNMI onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid ziet erop toe dat radioactief afval veilig wordt opgeslagen. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving valt onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris. Het planbureau doet onderzoek naar milieu, natuur en ruimte. Deze onderzoeken kunnen weer gebruikt worden door Kamerleden en de minister en staatssecretaris voor hun plannen.

Lijst van ministers

Hieronder vindt je een lijst van de ministers van Infrastructuur en Waterstaat:

Galerij


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Ministerie_van_Infrastructuur_en_Waterstaat&oldid=764853"