Help mee! Maak een account en maak WikiKids beter!

Lijst van goden en godinnen

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder zie je een lijst van goden en godinnen. Achter elke naam staat of het een god of godin is en in welke religie of mythologie hij of zij geloofd worden of werden.

Noot: de Ierse en Gallische mythologie kwamen uit de Keltische mythologie voort, het zoroastrisme uit de Perzische mythologie en het jodendom, christendom en de islam uit een mengeling van Kanaänitische, Mesopotamische, Perzische, Griekse en Arabische mythologie. De Romeinse mythologie heeft veel van de Griekse overgenomen. Er bestaan veel Griekse namen voor Kanaänitische, Egyptische en Mesopotamische goden en godinnen. "Mesopotamië" omvat hier ook Soemerische en Akkadische (Babylonische en Assyrische) mythologie. De Germaanse mythologie omvat de Noordse mythologie, maar de laatste is veel meer kennis over bewaard gebleven; namen kunnen overlappen (Odin is Wodan, Thor is Donar enzovoort).

naam god of godin volgens
Abaia magische vis Melanesische mythologie
Abeguwo godin Melanesische mythologie
Abzu god Mesopotamische mythologie
Aditi godin hindoeïsme
Aditya goden en godinnen hindoeïsme
Adonai god jodendom, zie Jahweh
Adonis god Griekse mythologie
Aodh god Ierse mythologie
Aegir god Noordse mythologie
Ahriman god of geest zoroastrisme, antroposofie
Ahura Mazda god zoroastrisme
Aitne of Aetna godin Griekse mythologie
Akasagarbha god boeddhisme
Akhlut god Inuitmythologie
Aker god Egyptische mythologie
Alulu god Mesopotamische mythologie
Amaterasu godin Japanse mythologie
Amaunet of Amunet godin Egyptische mythologie
Amset god Egyptische mythologie
Ammit godin Egyptische mythologie
Amon god Egyptische mythologie
Amon-Ra god Egyptische mythologie
Amor god Romeinse mythologie
Anagami vergoddelijkte mensen boeddhisme
An of Anu god Mesopotamische mythologie
Anahita godin Perzische mythologie
Anat godin Mesopotamische mythologie
Anu godin zie An
Anubis god Egyptische mythologie
Anzar god Berberse mythologie
Apis god Egyptische mythologie
Apollo god Romeinse mythologie
Apollon god Griekse mythologie
Aphrodite godin Griekse mythologie
Asklepios of Asclepius god Griekse mythologie
Asen goden Noordse mythologie
Ares god Griekse mythologie
Artemis godin Griekse mythologie
Athena godin Griekse mythologie
Athena pronaia godin Griekse mythologie
Asjera godin Kanaänitische mythologie
Ashtoreth godin zie Ištar
Astarte godin zie Ištar
Atl godin Azteekse mythologie
Atlas god Griekse mythologie
Atoem god Egyptische mythologie
Aton god Egyptische mythologie
Atropos godin Griekse mythologie
Aurora godin Romeinse mythologie
Baäl god Kanaänitische mythologie
Bacchus god Romeinse mythologie
Badb godin Keltische mythologie
Baka Brahma god boeddhisme
Baldr god Noordse mythologie
Banba godin Keltische mythologie
Bastet godin Egyptische mythologie
Bel god Mesopotamische mythologie
Belenos god Keltische mythologie
Beli god Noordse mythologie
Bes god Egyptische mythologie
Bhaisajyaguru god boeddhisme
Bilé god zie Belenos
Boann godin Ierse mythologie
Brahma god hindoeïsme, boeddhisme
Brahma Sahampati god boeddhisme
Bragi god Noordse mythologie
Bres (half)god Ierse mythologie
Brigit godin Ierse mythologie
Britomartis godin Griekse mythologie
Camulus of Camulos god Ierse mythologie
Centzon Totochtin goden Azteekse mythologie
Cernunnos god Griekse mythologie
Ceres godin Romeinse mythologie
Charon god Griekse mythologie
Chepri god Egyptische mythologie
Chons of Khonsu god Egyptische mythologie
Clotho of Klotho godin Griekse mythologie
Coatlicue godin Azteekse mythologie
Consus god Romeinse mythologie
Cú Chulainn halfgod Ierse mythologie
Cupido god Romeinse mythologie
Cura godin Romeinse mythologie
Cybele godin Griekse mythologie
Dagan of Dagon god Mesopotamische en
Kanaänitische mythologie
Dagda god Keltische mythologie
Dana of Danu godin Ierse/Keltische mythologie
Danu godin hindoeïsme
Dattatreya god hindoeïsme
Demeter godin Griekse mythologie
Deva goden en godinnen boeddhisme, hindoeïsme
en jaïnisme
Dharmapala god boeddhisme
Dhatarattha god boeddhisme
Dian Cécht god Ierse mythologie
Diana godin Romeinse mythologie
Dionysos god Griekse mythologie
Domnu godin Keltische mythologie
Donar of Thor god Germaanse mythologie
Drie-eenheid god zie God (christendom)
Doeamoetef god Egyptische mythologie
Dôn godin Keltische mythologie
Donn god Keltische mythologie
Devi godin hindoeïsme
Durga of Doerga godin hindoeïsme
Eriu godin Ierse mythologie
Ehecatl god Azteekse mythologie
El god Kanaänitische mythologie
Enki god Mesopotamische mythologie
Enlil god Mesopotamische mythologie
Eochaidh Ollathair god zie Dagda
Eos godin Griekse mythologie
Epona godin Gallische mythologie
Eris godin Griekse mythologie
Eros god Griekse mythologie
Eryniden godinnen Griekse mythologie
Esus of Hesus god Gallische mythologie
Fand godin Ierse mythologie
Fauna en Faunus godin en god Romeinse mythologie
Flora godin Romeinse mythologie
Fódla godin Noordse mythologie
Forsite god Germaanse mythologie
Fráech godin Ierse mythologie
Freya godin Noordse mythologie
Gaia godin Griekse mythologie
Ganesha god hindoeïsme
Garoeda god boeddhisme, hindoeïsme
Geb god Egyptische mythologie
Gefion of Gefjon godin Noordse mythologie
Germaans goden goden Germaanse mythologie
God (Bahá'i) god Bahá'i
God (christendom) god christendom
God (islam) of Allah god islam
God (jodendom) god zie Jahweh
Guanyin godin boeddhisme, taoïsme
Guan Yu god Chinese volksreligie,
confucianisme,
boeddhisme, taoïsme
Hades god Griekse mythologie
Hapy (Nijlgod) god(in) Egyptische mythologie
Hapy (Horus' zoon) god Egyptische mythologie
Hanuman god hindoeïsme
Harmachis god zie Horus
Hathor godin Egyptische mythologie
Heh godin Egyptische mythologie
Heilige drie-eenheid god zie God (christendom)
Heka god Egyptische mythologie
Helios god Griekse mythologie
Hefaistos god Griekse mythologie
Hera godin Griekse mythologie
Herakles halfgod Griekse mythologie
Hercules halfgod Romeinse mythologie
Hermes god Griekse mythologie
Hesus god zie Esus
Hestia godin Griekse mythologie
Hexia godin zie Hestia
Horus god Egyptische mythologie
Huitzilopochtli god Azteekse mythologie
Hyakinthos half god half mens Griekse mythologie
Hygieia godin Griekse mythologie
Huehuecoyotl god Azteekse mythologie
Iðunn godin Noordse mythologie
Inanna godin Mesopotamische mythologie
Indra godin hindoeïsme
Irene of Eirene godin Griekse mythologie
Ištar of Ishtar godin Mesopotamische mythologie
Ishvara god hindoeïsme
Isis godin Egyptische mythologie
Jahweh (JHWH) god jodendom
Jam(m), Jammu of Jaw god Kanaänitische mythologie
Janus god Romeinse mythologie
Jezus god christendom
Juno godin Romeinse mythologie
Jupiter god Romeinse mythologie
Justitia godin Romeinse mythologie
Kálii of Káliká godin hindoeïsme
Khnum of Chnoem god Egyptische mythologie
Krishna godin hindoeïsme
Kratos god Griekse mythologie
Lakshmi godin hindoeïsme
Laren goden Romeinse mythologie
Lí Ban godin Ierse mythologie
Liber god Romeinse mythologie
Libera godin Romeinse mythologie
Loki god Noordse mythologie
Lugh god Keltische mythologie
Luna godin Romeinse mythologie
Maät godin Egyptische mythologie
Maitreya god boeddhisme, theosofie
Mannánan mac Lir god Ierse mythologie
Marduk god Mesopotamische mythologie
Mars god Romeinse mythologie
Mercurius god Romeinse mythologie
Meskhenet godin Egyptische mythologie
Metztli Half god, half godin Azteekse mythologie
Mictlantekuhtli god Azteekse mythologie
Min god Egyptische mythologie
Minerva godin Romeinse mythologie
Mithra of Mithras god Perzische en later
Romeinse mythologie
Mixcoatl god Azteekse mythologie
Miysis god Egyptische mythologie
Moet godin Egyptische mythologie
Moiren godinnen Griekse mythologie
Morpheus god Griekse mythologie
Mórrígan godin Ierse mythologie
Naga goden en godinnen hindoeïsme, boeddhisme,
jaïnisme
Nagarjuna god hindoeïsme
Nefertem god Egyptische mythologie
Nehalennia godin Keltische mythologie
Neith godin Egyptische mythologie
Nekhbet godin Egyptische mythologie
Nemesis godin Griekse mythologie
Nephthys of Nebthet godin Egyptische mythologie
Neptunus god Romeinse mythologie
Nezha god Chinese volksreligie, taoïsme
Nintu, Mami of Belet-ili godin Mesopotamische mythologie
Njord of Njörd god Noordse mythologie
Noet godin Egyptische mythologie
Nike godin Griekse mythologie
Nyai Loro Kidul godin Indonesische mythologie
Nyx godin Griekse mythologie
Odin god Noordse mythologie
Ogma god Keltische mythologie
Olodumare god Yorubareligie
Omecihuatl god Azteekse mythologie
Ometecutli god Azteekse mythologie
Orisha's goden en godinnen Yorubareligie
Osiris god Egyptische mythologie
Ostara godin Germaanse mythologie
Pakhet godin Egyptische mythologie
Pallas Athena godin Griekse mythologie
Pan god Griekse mythologie
Panakeia godin Griekse mythologie
Parvati godin hindoeïsme
Pele godin Hawaïaanse mythologie
Persephone godin Griekse mythologie
Phaedra halfgodin Griekse mythologie
Phoebe godin Griekse mythologie
Pluto god Romeinse mythologie
Pomona godin Romeinse mythologie
Pontos god Griekse mythologie
Poseidon god Griekse mythologie
Praxidike godin Griekse mythologie
Priapus god Griekse en
Romeinse mythologie
Ptah god Egyptische mythologie
Qetesh godin Kanaänitische en
Egyptische mythologie
Quetzalcoatl god Azteekse mythologie
Ra god Egyptische mythologie
Ruadh Rofessa god Keltische mythologie
Roma godin Romeinse mythologie
Saturnus god Romeinse mythologie
Sedna godin Inuitmythologie
Sekhmet godin Egyptische mythologie
Selene godin Griekse mythologie
Selket godin Egyptische mythologie
Serapis god Griekse en
Egyptische mythologie
Seth god Egyptische mythologie
Shiva god hindoeïsme
Sif godin Noordse mythologie
Sin of Nanna god Mesopotamische mythologie
Sita godin hindoeïsme
Sjoe god Egyptische mythologie
Skaði godin Noordse mythologie
Sobek of Suchos god Egyptische mythologie
Sokaris god Egyptische mythologie
Sopdet of Sothis god Egyptische mythologie
Sucellus god Romeinse mythologie
Surya god hindoeïsme
Taranis god Keltische myhtologie
Tatenen god Egyptische mythologie
Tawaret of Toëris godin Egyptische mythologie
Tefnet godin Egyptische mythologie
Teshub of Tesjoeb god Hettitische mythologie
Tethys godin Griekse mythologie
Teutatès of Toutatis god Keltische mythologie
Themis god Griekse mythologie
Thor god Noordse mythologie
Thot god Egyptische mythologie
Tiamat godin Mesopotamische mythologie
Tislit godin Berberse mythologie
Tlaloc god Azteekse mythologie
Tonatiuh godin Azteekse mythologie
Triton god Griekse mythologie
Typhon god Griekse mythologie
Uranus fo Ouranus god Griekse mythologie
Utu god Mesopotamische mythologie
Varuna en Varuni god en godin hindoeïsme
Venus god Romeinse mythologie
Vesta godin Romeinse mythologie
Vier Hemelse Koningen goden boeddhisme
Viracocha god Incamythologie
Vishnoe of Vishnu god hindoeïsme
Vulcanus god Romeinse mythologie
Wadjet godin Egyptische mythologie
Wepwawet god Egyptische mythologie
Wodan god Germaanse mythologie
Xilonen of Chicomecoatl godin Azteekse mythologie
Xipe Totec god Azteekse mythologie
Xochipilli god Azteekse mythologie
Xochiquetzal godin Azteekse mythologie
Yam(m), Yammu of Yaw god zie Jam(m)
Yemayá god Yorubareligie
Zeus god Griekse mythologie
Živa godin Slavische mythologie
Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Lijst_van_goden_en_godinnen&oldid=452402"