Paulus (apostel)

Uit Wikikids
(Doorverwezen vanaf Paulus)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Paulus vertelt aan iedereen over Jezus Christus

Paulus (eerst Saulus) was een prediker, apostel en schrijver. Paulus was een volgeling van Jezus Christus, nadat hij een tijdlang de christenen heeft vervolgd. Paulus was de schrijver van verschillende Bijbelboeken, waaronder de brieven aan de gemeente van Rome, het Griekse Korinthe en die aan de Galaten, wat ligt in het huidige Turkije.

Jong leven

De eigenschappen van Paulus' leven, zijn voornamelijk te vinden in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Hij heeft Jezus nooit persoonlijk ontmoet, zoals de andere apostelen.

Paulus heette eerst Saulus en was een Joods man, die het Romeins burgerrecht bezat. In zijn jonge jaren was hij een christenvervolger. Volgens het boek Handelingen der Apostelen werd de jonge Saulus bekeerd toen hij onderweg was naar Damascus, één van de meest grote steden in het Romeinse Rijk. Hij was onderweg om volmachten te halen voor christenvervolging. Hij gebeurde enkele jaren nadat Jezus gekruisigd was en weer opgestaan uit de dood.

Paulus valt van zijn paard nadat hij de stem van Jezus Christus heeft gehoord

Volgens het desbetreffende verhaal kreeg Paulus (toen nog Saulus van Tarsas) onderweg een visioen. Hij raakte blind en hoorde de stem van Jezus Christus. Hij werd door enkele dienaren overgebracht naar een huis niet ver weg. Volgens het verhaal werd de discipel Ananias door Jezus naar Saulus gestuurd om hem te genezen. Nadat Saulus weer zag, liet hij zich tot christen dopen, werd hij een zendeling en predikant. Toen nam hij ook de naam Paulus aan.

Reizen

Paulus werd zendeling en vergezeld door medereiziger Barnabas en later Timoteüs. Paulus maakte minimaal 4 reizen Hij vertelde overal over Jezus Christus die uit de dood was opgestaan. Hij reisde rond in het Romeinse Rijk, vooral in de gebieden die niet in Griekenland en Turkije liggen. Daarmee werd hij de eerste apostel voor niet-joden. Derhalve wordt hij als één van de grondleggers van het christendom gezien. Paulus heeft in totaal vier zendingsreizen gemaakt. Vanwege een meningsverschil met Barnabas, maakte hij de laatste reizen met Silas.

Tijdens één van zijn reizen kreeg Paulus een verschil van inzicht met de discipel Petrus (dat was één van de twaalf discipelen van Jezus), waarover hij uitgebreid schreef in zijn brief aan de Galaten. Petrus had zich afgezonderd van heidenen, omdat hij weigerde te eten met mensen die zich niet aan de wetten van Mozes hielden. Paulus' vriend en medereiziger Barnabas, zo schreef Paulus later, was hierin meegegaan. Paulus meende dat heidenen zich niet aan de wet van Mozes hoefden te houden, maar onder de wet van Jezus vielen. Dit werd gesymboliseerd door de besnijdenis. Volgens Paulus waren volgelingen van Jezus, de latere christenen, geestelijk besneden. Hiermee kreeg de leer van Jezus Christus een eigen karakter en kwam een afstand tot het jodendom. De vergadering van de apostelen werd gehouden in Jeruzalem en was in het jaar 45 na Chr. Dat was dus ruim 10 jaar na het leven van Jezus.

Paulus in de Bijbel

Paulus schreef op zijn zendingsreizen verschillende grote brieven. Hij benadrukte steeds dat voor God iedereen gelijk was, of je nu Griek of Jood was, slaaf of vrije, man of vrouw (Galaten 3: 16). Hij schreef zijn eerste brief rond het jaar 50. Dat is ongeveer 20 jaar na het leven van Jezus Christus. Hij schrijft daarin over de snelheid waarmee de gemeente van de christenen is gegroeid in de afgelopen jaren.

Paulus aan zijn bureau

Brieven

 1. Brief van Paulus aan de Romeinen
 2. Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, ofwel 1 Korinthe
 3. Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
 4. Brief van Paulus aan de Galaten
 5. Brief van Paulus aan de Efeziers (*)
 6. Brief van Paulus aan de Filippenzen
 7. Brief van Paulus aan de Kolossenzen (*)
 8. Eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen, ofwel 1 Tessalonicenzen
 9. Tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen (*)
 10. Brief van Paulus aan Filemon
 11. Eerste brief van Paulus aan Timoteüs (*)
 12. Tweede brief van Paulus aan Timoteüs (*)
 13. Brief van Paulus aan Titus (*)
 14. Brief aan de Hebreeën

Dood

Volgens de traditie werd Paulus gedood op bevel van de Romeinse keizer Nero. De straf was: onthoofding. Andere apostelen stierven een marteldood, maar Paulus had het Romeins burgerrecht verkregen, waardoor dit verboden was.

Videoclips

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Paulus_(apostel)&oldid=760915"