George Washington

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
George Washington
Gilbert Stuart, George Washington (Lansdowne portrait, 1796).jpg
Een van de bekendste portretten van George Washington, gemaakt door Gilbert Stuart (1796)
Naam voluit
Geboren 22 februari 1732
Geboren te Westmoreland County, Virginia
Overleden 14 december 1799
Overleden te Mount Vernon, Virginia
Gehuwd met Martha Washington (1759-1799)
Relatie met
Partij geen
Religie Episcopalisme
Stroming
Functie 1ste president van de Verenigde Staten
Aantreden 30 april 1789 (als president)
Aftreden 4 maart 1797
Voorganger geen
Opvolger John Adams
Functie(s)
1ste president van de Verenigde Staten
Portaal Portal.svg Politiek

George Washington (Westmoreland, Virginia, Verenigde Staten, 22 februari 1732 - Mount Vernon, Virginia, 14 december 1799), was de eerste president van de Verenigde Staten van Amerika. George Washington is een van de belangrijkste en bekendste presidenten van de VS geweest en staat hiermee in hetzelfde rijtje als Abraham Lincoln en Thomas Jefferson. Washington heeft een enorme bijdrage gegeven bij het ontstaan van het Amerika wat we nu kennen.

Washington was een van de Founding Fathers, een groep van nakomelingen van de oorspronkelijke kolonisten die naar Amerika verhuisden voor een beter bestaan. De Founding Fathers zorgden ervoor dat de Dertien Koloniën, toen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, in opstand kwamen en uiteindelijk onafhankelijk werden in 1783 als de Verenigde Staten van Amerika. Deze opstand wordt de Amerikaanse Revolutie genoemd, die grotendeels gevoerd werd door middel van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Washington leverde een belangrijke bijdrage in de strijd, zowel politiek als militair. Hij vocht in verschillende slagen mee en stelde daarnaast mede de onafhankelijkheidsverklaring en de grondwet op. Na de oorlog trad Washington af als leider om daarna democratisch gekozen te worden als president, wat hij twee termijnen lang was. Washington werd uiteindelijk opgevolgd door John Adams.

George Washington heeft door zijn enorme invloed in de beginjaren van de Verenigde Staten veel beroemdheid en vernoemingen gekregen. Niet alleen is er een staat naar hem vernoemd (Washington), maar ook Washington D.C. is naar hem vernoemd en deels ontworpen. Washington zelf heeft echter nooit in de hoofdstad, en daarmee het Witte Huis, gewoond. De reden was dat de hoofdstad nog in aanbouw was en daarom is Washington de enige president die nooit in het Witte Huis heeft gewoond (het was pas klaar tijdens het presidentschap van zijn opvolger). Daarnaast zijn er bekende verhalen over hem, zoals de kersenboom die hij als kind omhakte en het oversteken van de Delaware.

Koloniale periode

Jeugd en opleiding

Het wapen van de familie Washington. Het patroon op het schild wordt tegenwoordig gebruikt op de vlag van Washington D.C.

Op 22 februari 1732 werd Washington geboren te Westmoreland County in Virginia. Washington stamde uit een rijke Engelse familie en was het kind van Augustine Washington en zijn tweede vrouw Mary Ball Washington. Washington stamde hiervoor af van John Washington, zijn overgrootvader. John zou in 1656 naar Virginia zijn geïmmigreerd om vervolgens stukken land en slaven op te kopen, waar tabak op verbouwd werd. George groeide op Popes Creek, maar leefde er niet lang. Op zijn derde verhuisde de familie naar een ander landgoed, genaamd Epsewasson. Ook hier bleef de familie niet lang. Op zijn zesde verhuisde de familie naar Ferry Farm. Washington was een van de zeven kinderen die de geboorte overleefden. Hij had twee halfbroers, drie broers en een zus. Drie kinderen zouden hiervan sterven voordat ze volwassen waren.

Volgens de legende zou Augustine George een kleine hakbijl voor zijn verjaardag hebben gegeven toen het gezin in Ferry Farm woonde. George wilde deze hakbijl graag proberen en hakte hiervoor een kersenboom om die vlak bij het huis staat. Dit was echter de favoriete kersenboom van zijn vader. Toen zijn vader vroeg of hij het had gedaan antwoordde hij "ja". Zijn vader werd hierdoor niet boos op hem, aangezien hij eerlijk was geweest. Later bleek dat verhaal nooit gebeurd was. Het verhaal is vermoedelijk bedacht door Parson Weems, die een biografie schreef over Washington na zijn dood. Weems zou het hebben gebaseerd op verhalen van mensen die Washington als kind kenden, maar hiervoor ontbreekt bewijs.

Toen hij 11 jaar oud was overleed zijn vader. Zijn broer Lawrence werd hierdoor zijn rolmodel. Washington werd opgevoed onder invloed van de familie Fairfax, een vrij belangrijke familie uit die tijd. Lawerence trouwde namelijk met Ann Fairfax. Haar broer George William Fairfox was een belangrijke vriend van Washington, net als zijn vrouw Sally. Epsewasson was geërfd door Lawrence en die veranderde de naam naar Mount Vernon, als ereteken naar admiraal Edward Vernon. Ferry Farm werd gegeven aan George. Na de dood van Lawrence kwam ook Mount Vernon in Washingtons bezit. Door de dood van zijn vader kon Washington niet naar Engeland om te studeren. Hierdoor werd hij geschoold door een priester in Fredericksburg, Virginia. Washington kreeg onder meer les in wiskunde en bleek talent te hebben voor het maken van kaarten. Hij hield van lezen en las over o.a. het leger, landbouw en geschiedenis. Washington wilde deelnemen aan de Royal Navy, maar zijn moeder vond dat geen goed idee.

Begin van carrière

Washington in 1772

George Washington zou aanvankelijk landmeter worden. Op school kwam hij hiermee in aanraking tijdens een praktijkles buiten. In 1748 ging hij met zijn buurman Fairfox mee om land te meten. Hier verzamelde hij waardevolle ervaring. Op 17-jarige leeftijd begon hij een professionele carrière en werkte voor Culpeper Country. Zijn eerste opdracht volbracht hij binnen 2 dagen tijd Later zou hij ook voor de Ohio Company dit werk doen.

Nadat zijn broer overleed werd Washington commandant. Washington besloot hierdoor het landmeten op te geven en als een soldaat te gaan leven. Virginia was toentertijd in vier districten verdeeld. Washington wilde het belangrijke Noordelijke District overzien, maar kreeg uiteindelijk het Zuidelijke District. Echter, de generaal van het Noordelijke District vertrok naar de staat Maryland. Washington solliciteerde meteen voor de baan, maar de Britse regering had een ander klusje voor hem. Hij werd naar het noorden gezonden om daar te voorkomen dat er oorlogen kwamen met de Fransen en indianen. Washington was toen 21 jaar oud en wilde zichzelf bewijzen, waardoor hij op het aanbod inging. Hij kreeg de opdracht om een ultimatum over te brengen aan de Fransen. Washington maakte veel indruk door manier waarop hij het antwoord van het ultimatum van de Franse commandant overbracht aan de Britse commandant. Uiteindelijk zouden de Britten in oorlog met de Fransen raken. De Fransen werden gesteund door een aantal Indianenstammen. De oorlog zal later gewonnen worden door de Britten

Amerikaanse Revolutie

Farm-Fresh bullet go.png Zie Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Washington steekt de Delaware over in 1776

In 1774 liepen de spanningen in de Dertien Koloniën hoog op, dit betekende dat er veel protest was tegen de Britten. George Washington werd gekozen tot een van de afgevaardigden van het Continental Congress (vergadering). In de tweede samenstelling van het Congres werd hij ook gekozen. In 1775 werd hij zelfs opperbevelhebber van de troepen tegen de Britten. In Boston leidde de troepen andere burgers op, om zo het leger te vergroten.

In maart 1776 werden de Britten verdreven uit Boston. Echter liep het in New York City met de verdediging heel anders. Dankzij Washington kon het grootste gedeelte van het leger wegkomen uit New York. In 1776 viel het leger van Washington Trenton aan en won uiteindelijk. Deze overwinning werd gezien een verandering. De Amerikanen waren nu sterker aan het worden dan de Britten. In 1780 begon Frankrijk de Amerikanen te steunen. Uiteindelijk werd in 1783 de oorlog beëindigd. De Britten verklaarden dat de V.S. een nieuw land werden. Washington verliet het leger en ging weer terug naar zijn landgoed.

Na de oorlog vertrok hij terug naar zijn landgoed, Mount Vermon. Het idee was dat hij met pensioen ging en hield zich met projecten bezig, zoals het kanaal in de Potomac. Washington begon met een verbouwing van zijn landgoed, maar het landgoed was niet succesvol. Hij leefde grotendeels van de gewassen die op het land groeiden, maar de oogst faalde. Hierop besloot hij aan houtbouw te doen. Dit ging beter.

President

Een gezamenlijke grondwet

Washington roept de vertegenwoordigers van de staten op om de grondwet te ondertekenen.

Washington was op dat moment een van de meest geliefde Amerikanen en werd gezien als held van de revolutie. Washington wilde de unie sterker maken en dat de staten meer zouden samenwerken. Toentertijd waren er slechts 13 Amerikaanse staten, maar deze werkten niet echt samen. Veel staten waren bang om hun rechten te verliezen. Waarom zouden de Amerikanen hun macht geven aan een federale overheid als ze net hun rechten van de Britten hadden gewonnen? Toch was men bang dat als de staten niet zouden samen, er oorlog zou uitbreken.

In principe was Washington zou populair, dat hij gemakkelijk koning had kunnen worden. Hij werd hiervoor zelfs gevraagd. Maar Washington zag dit niet zitten, aangezien de oorlog gevochten werd tegen de monarchie. Washington wilde net als andere prominente Amerikanen een republiek. Het probleem was dat er toentertijd weinig republieken waren. De Amerikaanse grondwet werd een van de eerste grondwetten ter wereld. In plaats van een koning werd er een president gekozen. Veel mensen hadden moeite met het idee van een president, aangezien ze het niet kenden. Eén van de problemen was bijvoorbeeld hoe een president aangesproken moest worden. Washington bedacht hierop "Mr. President" (Meneer de President).

In 1787 werd Washington gevraagd als voor de Constitutional Convention. In deze conferentie werd gediscussieerd tussen de voor- en tegenstanders van een sterke overheid. Washington's mening werd daarin heel belangrijk gevonden. Washington was voor een sterke overheid en wist iedereen die twijfelde over de streep te krijgen. Uiteindelijk werd de nieuwe grondwet goedgekeurd. Hierna werd Washington gekozen als de allereerste president van de Verenigde Staten.

Eerste termijn

Washington als president

Op 30 april 1789 werd hij ingehuldigd als president. Dit gebeurde in New York City, aangezien Washington D.C. nog niet gebouwd was. Pas onder het presidentschap zouden er plannen ontstaan voor de bouw van de stad, die pas na zijn presidentschap af was. Toentertijd bestond de Amerikaanse regering slechts uit vijf leden naast Washington zelf en zijn vicepresident was John Adams. De belangrijkste leden waren minister van Financiën Alexander Hamilton en minister van Buitenlandse Zaken Thomas Jefferson. Washington was geen aanhanger van een politieke partij. Er waren toentertijd twee belangrijke politiek partijen, de Federalist Party (die meer samenwerking tussen de staten wilde) en de Democratic-Republican Party (die dit niet wilde). Hamilton was een federalist, terwijl Jefferson bij de laatste partij hoorde. Dit leidde tot veel conflicten binnen de regering. Washington was neutraal, maar had baad bij een sterke federale regering. Daarom ging hij vaak mee met de Federalist Party.

Onder Washington keurde in 1791 de plannen voor de bouw van Washington D.C. goed. De regering zat tot die tijd in Philadelphia. Washington was de enige president die het volledige Amerikaans hooggerechtshof kon kiezen. Washington reisde ook veel het land rond om te laten zien wat een president was. Veel tradities, die nog steeds bestaan, zijn onder Washington begonnen. Het grootste conflict tijdens zijn presidentschap was de Whiskey Rebellion van 1794. Dit was een opstand tegen de overheid over de accijns op alcohol. Veel alcoholstokers zagen dit als oneerlijk. Washington reageerde met deze opstand neer te slaan en de 150 opstandelingen gevangen te nemen. Hoewel dit tegenwoordig als een slechte beslissing wordt gezien, liet hij de macht van de federale overheid zien. Washington wilde de Verenigde Staten opbouwen en hield het land daarom buiten buitenlandse conflicten. Tijdens de oorlogen tegen Napoleon waren de VS dan ook neutraal.

Washington probeerde de inheemse volkeren in de VS met respect te behandelen. Hij hoopte dat de volkeren hun eenvoudige leven zouden opgeven en zo zouden leven als de blanke Amerikanen. Toch zijn er ook bronnen die dit tegen spreken. Colin G. Calloway schreef:

Aanhalingsteken openen

Washington had a lifelong obsession with getting Indian land, either for himself or for his nation, and initiated policies and campaigns that had devastating effects in Indian country. The growth of the nation, demanded the dispossession of Indian people.
Washington had een levenslange obsessie met het verkrijgen van land van de Indianen, of voor hemzelf of voor het land, en bedacht beleid en campagnes die verwoestende effecten in het land van de Indianen hadden. Het groeien van het land, verlangde het onteigenen van bezittingen van de Indianen.

Aanhalingsteken sluiten

Tweede termijn

Washington op oudere leeftijd

In 1792 werd Washington opnieuw gekozen als president. Een van de grootste problemen toen waren de spanningen tussen Engeland en Frankrijk. In deze oorlog stond hij aan de kant van de Britten, die Amerika juist hadden bezet, en niet voor de Fransen, die hielpen bij de bevrijding. Dit kwam waarschijnlijk door het uitbreken van de Franse Revolutie, waar Washington tegen was. Toch wist Washington de Verenigde Staten neutraal te houden. In de laatste maanden van zijn presidentschap werd er een verdrag opgesteld tussen Engeland en de V.S. Door dit verdrag trokken de Britse troepen zich terug uit de V.S. Toen er een nieuwe president werd gekozen, stuurde Washington een brief naar het parlement. In de brief stond dat de V.S. moesten oppassen met bondgenootschappen die te nauw werden.

Na Washington werd John Adams president. Washington had zich niet opgegeven voor de presidentsverkiezingen. In principe had hij tot aan zijn dood herkozen kunnen blijven worden, omdat er toen nog geen wet was die dat verbood. (Pas na Franklin Delano Roosevelt, die wel vier keer gekozen werd, werd de wet aangepast naar een maximum van twee termijnen ofwel acht jaar.)

Laatste jaren

Na zijn presidentschap ging Washington weer terug naar zijn landgoed. Toch bleef hij leider van het leger, met tegenzin. Hij was leider van het leger omdat er in 1798 een oorlog dreigde met Frankrijk, maar dit gebeurde nooit. Op 14 december 1799 overleed Washington aan een keelontsteking, hij was 67 jaar. Hij werd begraven op zijn landgoed, waar hij ook overleed.

Nagedachtenis

Helemaal links is het hoofd van Washington afgebeeld op Mount Rushmore.

Vader des vaderlands

Washington is tot op de dag van vandaag één van de populairste presidenten die de VS ooit hebben gehad. Hij staat vaak in de top 5 van lijstjes samen met presidenten als Abraham Lincoln en Franklin D. Roosevelt. Washington wordt als de vader des vaderlands van de Verenigde Staten gezien. Een vader des vaderlands is een persoon die belangrijk is geweest bij het stichten van een land (in Nederland is dit Willem van Oranje). Washington bedacht veel tradities rondom het presidentschap. In zijn tijd wisten veel mensen niet wat een republiek en een president waren, aangezien bijna ieder land een monarchie was. Washington reisde daarom het hele land rond en bezocht vele plaatsen. Daarnaast was hij populair als militair leider.

Slavernij

Washington op zijn landgoed.

Washington is de afgelopen jaren in opspraak gekomen, aangezien hij op zijn landgoed Mount Vermon slaven hield. Een belangrijke opmerking hierbij is dat slavernij toentertijd niet als issue werd gezien. Veel van de Founding Fathers hadden slaven, waaronder de latere president Thomas Jefferson. Washington had gedurende zijn leven tussen 84 en 317 slaven op zijn landgoed, waarvan vele nog eens families hadden, die ook daar leefden. Zij werkten voornamelijk op het land en zorgden voor de opbrengsten. Washington gebruikte zowel straffen als beloningen om slaven harder te laten werken. De straffen die hij gebruikte waren onder meer mishandeling en het scheiden of verkopen van familieleden.

Aan het einde van zijn leven werd Washington een vertegenwoordiger van het abolitionisme. Dit was een beweging die de slavernij wilde afschaffen. Het probleem voor Washington was dat hij zonder slaven geen inkomsten had. Ook was hij bang om families te scheiden en wilde daarom ook niet een gedeelte van zijn slaven vrij zetten. Uiteindelijk besloot hij in 1799 zijn eigen 160 slaven vrij te zetten, maar de slaven van zijn vrouw Martha Washington bleven in dienst. Na Washingtons dood in 1801 besloot Martha om ook haar slaven vrij te zetten. Veel van de voormalige slaven bleven op of rond Mount Vermon wonen. Tot 1830 werd de erfenis van Washington gebruikt om de voormalige slaven te kleden, eten te geven en van onderdak te voorzien.

Vernoemingen

Washington staat op het 1 dollarbiljet

Weetjes

  • Een bekende mythe was dat George Washington op latere leeftijd een kunstgebit had met tanden gemaakt van hout. Dit is niet waar. Gedurende zijn laatste levensjaren zouden zijn tanden van verschillende materialen gemaakt zijn, waaronder goud, lood en ivoor. Ook werden de tanden van mensen en de kiezen van koeien gebruikt. Hout werd echter nooit gebruikt.
  • Washington is de enige president die nooit tot een politieke partij gehoord heeft. Washington geloofde dat het stichten van politieke partijen het land alleen maar zou verdelen. Hoewel presidenten John Tyler en Andrew Johnson later ook onafhankelijk werden, waren ze in het begin van hun presidentschap wel onderdeel van een partij.
  • Washington diende twee termijnen als president, ook al was er toentertijd geen begrenzing aan het aantal termijnen dat een president mocht dienen. De limiet van twee termijnen werd gehandhaafd door alle opvolgende presidenten. Franklin D. Roosevelt werd in 1941 de eerste president die een derde termijn diende en vervolgens nog een vierde termijn. Hierna is vastgelegd dat een president maar twee termijnen mag dienen.

Videoclip


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=George_Washington&oldid=649346"