Verenigde Naties

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽
Vlag van de Verenigde Naties

De Verenigde Naties, vaak afgekort tot de VN, zijn een internationale organisatie van 193 landen. De VN is opgericht in 1945, toen de Tweede Wereldoorlog net was afgelopen. Ze onderhandelen met elkaar over verschillende dingen. Het doel van de VN is contact met andere landen te hebben, te overleggen, te onderhandelen en compromissen te sluiten (oplossingen waarmee niemand nadeel heeft). Dat lukt niet altijd. Nederland en België zijn al sinds de oprichting in 1945 lid. De VN heeft 193 lidstaten, dat zijn bijna alle onafhankelijke landen ter wereld. Ook organisaties als het Rode Kruis hebben een zetel in de Algemene Vergadering. De secretaris-generaal (voorzitter, niet baas) van de Verenigde Naties is António Guterres. De VN heeft als werktalen Arabisch, Mandarijn, Engels, Frans, Russisch en Spaans. In 2001 won de Verenigde Naties de Nobelprijs voor de Vrede.

Mensenrechten

De Verenigde Naties zijn ook bekend vanwege het vastleggen van de Mensenrechten in de "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens".

Wat is de VN?

De VN is een organisatie van 193 landen uit de wereld. De VN doet met en in al die landen die lid zijn dingen zoals als er oorlog is zorgen dat de landen die lid zijn goede verzorging krijgen voor de gewonden en dat er genoeg eten is in rampgebieden voor alle mensen zoals nu in Japan. wat de VN ook doet is internationale verboden instellen zoals nu in Libië. De VN bestaat eigenlijk uit allemaal organisaties zoals: Unicef, UNESCO, FAO en nog veel meer.

Wat doet de VN?

De VN doet een heleboel dingen met en in alle landen die lid zijn van de VN. Ze hebben 4 grote doelstellingen en natuurlijk de millenniumdoelen. Dit zijn die 4 Grote doelstellingen:

 • De bevordering van de internationale vrede en veiligheid.
 • De ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties.
 • Samenwerking bij het oplossen van internationale problemen.
 • Het bevorderen van de naleving van de mensenrechten.

Deze laatste doelstelling wordt in bijna alle millenniumdoelen besproken zoals in de nummers 1, 2, 3 en 6 onder het kopje 'Alle millenniumdoelen' hieronder.

De VN helpt ook alle landen die lid zijn als er problemen zijn. Ze hebben hun eigen leger dat bestaat uit de blauwhelmen en witte voertuigen. Daaraan kun je zien dat je die mensen en voertuigen niet mag beschieten. Er zijn bijvoorbeeld blauwhelmen in Libië om de Libiërs te beschermen en misschien gaan ze zelfs helpen met vechten tegen Generaal Moammar Kadhafi, maar dat is heel onwaarschijnlijk want de blauwhelmen vechten bijna nooit: ze helpen alleen met beschermen van de burgers. De VN kan wel zeggen dat andere landen mogen gaan helpen met vechten in Libië maar zelf gaan ze waarschijnlijk niet vechten.

Wie heeft de VN opgericht?

Winston Churchill

Franklin Roosevelt heeft samen met Winston Churchill de VN opgericht. Het was toen een vredesplan onder de naam ‘’Atlantisch Handvest’’. Franklin Roosevelt was president van de Verenigde Staten en Winston Churchill was de eerste minister van het Verenigd Koninkrijk. Winston Churchill bedacht in het geheim een plan voor een wereld zonder oorlog.

Op 1 Januari 1942 vergaderden in Washington DC de vertegenwoordigers van 26 landen (waaronder Nederland) die de zogenaamde ‘’verklaringen van de Verenigde Naties’’ ondertekenden, ze verbonden zich om de oorlog uit de wereld te helpen. Van 25 april tot en met 26 juni 1945 namen de vertegenwoordigers van 50 landen deel aan de ‘’conferentie van San Fransisco’’. Ze bedachten het ‘’handvest’’ van de VN en rechtsregels van een vernieuwd internationaal Gerechtshof.

Op 24 oktober 1945 kwam de VN officieel tot leven. Daarom wordt ieder jaar op 24 oktober de ‘’dag van de VN’’ gevierd.

De eerste secretaris-generaal van de VN was Gladwyn Jebb.

Welke landen horen bij de VN?

Toen de VN opgericht werd, sloten er zich 51 landen bij aan. In de jaren vijftig en zestig kwamen er steeds meer lidstaten. Doordat er steeds meer lidstaten bij kwamen werd de VN heel sterk en groot. Tegenwoordig zit elk land, behalve Vaticaanstad, Kosovo en Taiwan, in de VN. Een land moet zich over het algemeen aansluiten bij de VN om tot soeverein Vraagteken2.png land te worden verklaard.

Wat doet Nederland voor dingen in de VN?

Nederland helpt in de missies van de VN zoals de protesten in Libië. Nederland geeft ook leningen aan andere landen die in problemen zitten. Belangrijke dingen van Nederland binnen de VN zijn het beschermen van de mensenrechten, het beschermen van het Milieu en ontwikkeling van duurzame oplossingen ter bescherming van het milieu.

De invloed van de VN

Als een land of volk wordt aangevallen, kan dat land de hulp inroepen van de VN. Alle landen die lid zijn, zijn verplicht de Veiligheidsraad te gehoorzamen. De Veiligheidsraad van de VN doet dan meestal een van de volgende drie dingen en soms ook een vierde:

 1. Een handelsembargo uitroepen. Dat is dat er geen handel meer wordt gedreven met het aanvallende land
 2. Onderhandelaars sturen, om de problemen op te lossen
 3. Een wapenembargo uitspreken om te voorkomen dat het aanvallende land aan wapens kan komen
 4. Wat soms gebeurt is dat de VN toestemming geeft aan landen om een militaire ingreep te doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Libië.

Het hoofdgebouw van de VN

Het hoofdgebouw van de VN staat in de Verenigde Staten in New York. Dit gebouw is in 1946 ontworpen door het internationaal team van architecten. Het is 166 meter hoog en heeft 39 verdiepingen.

Er staan ook belangrijke gebouwen in Wenen (Oostenrijk), Den Haag (Nederland), Nairobi (Kenia) en Genève (Zwitserland).

Het gebouw in Genève is het grootste conferentiecentrum ter wereld. Het verleent vooral administratieve hulp aan organisaties van de VN.

Bij alle hoofdgebouwen staat een vlaggenparade van alle landen die lid zijn.

Actueel bij de VN

Iets actueels bij de VN is de protesten (wat meer gevechten zijn geworden) in Libië. Wat de VN heeft gedaan is dat ze een vliegverbod hebben ingesteld en dat ze het controlegebouw over de luchtmacht van Libië hebben uitgeschakeld door een bombardement. Andere actuele dingen zijn de aardbevingen in Japan en Nieuw-Zeeland ze helpen daar met zoeken naar overlevenden en ze zorgen dat het eten dat er komt eerlijk wordt verdeeld. Nog iets actueels bij de VN is de protesten in Ivoorkust daar zijn sinds december protesten tegen de regering omdat de oude president is verslagen met de presidentsverkiezingen en er nu een strijd heerst tussen de presidenten en tussen de bevolking. Er zijn al meer dan 500 doden gevallen al meer dan 1.5 miljoen gewonden en al 100.000 mensen zijn uit het land gevlucht. En de VN heeft al 10 miljoen euro apart gezet voor Ivoorkust voor wederopbouw, voedsel, medicijnen en dergelijke.

De Millenniumdoelen

In 2000 heeft de VN 8 millenniumdoelen gekozen. Die millenniumdoelen zijn:

 1. De armoede halveren en minder mensen met honger.
 2. Elk kind naar school.
 3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig.
 4. Minder kindersterfte.
 5. Verbetering van de gezondheid van moeders.
 6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes.
 7. Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden.
 8. Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken.

Die millenniumdoelen wilde de VN in 2015 halen.

De armoede halveren en minder mensen honger

Het percentage mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 ten minste voor de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Extreme armoede betekent dat iemand minder dan $1,25 per dag te besteden heeft. In 1990 leefden 1,8 miljard mensen in extreme armoede, oftewel 41,7 procent van de wereldbevolking. Het gaat ze waarschijnlijk op wereldniveau lukken omdat het in oosten van Azië en Zuid-Oost-Azië in 2005 al gehaald is.

Elk kind naar school

In ontwikkelingslanden gaan miljoenen kinderen nog niet naar school. Vaak worden zij thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. In millenniumdoel twee is vastgelegd dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs moeten volgen. Dit is het teken van dit millenniumdoel. Ze zijn al vooruit gegaan maar het is eigenlijk onmogelijk alle kinderen naar school te laten gaan omdat sommige Gehandicapte niet naar school kunnen en omdat sommigen ouders hun kind niet naar school laten gaan. Omdat ze het kind het zelf willen leren.

Mannen en vrouwen gelijkwaardig

Het derde millenniumdoel gaat over de rechten van Vrouwen. Mannen hebben formeel dezelfde rechten. Dit is vast gelegd in internationale Mensenrechtenverdragen. In de praktijk blijkt dat nog niet. Zo gaan er in veel arme landen veel meer jongens naar school dan meisjes. Meisjes worden vaak niet naar school gestuurd omdat ouders het niet nuttig vinden en het kost te veel geld. Ze gaan ervan uit dat het niet nodig is, omdat ze later toch zullen trouwen en kinderen krijgen. Een andere reden om meisjes thuis te houden is omdat ze moeten mee helpen in het huishouden. De doelstelling is daarom dat in 2015 er net zoveel meisjes als jongens naar school moeten gaan.

Minder kindersterfte

In 1990 stierven ruim 12,4 miljoen kinderen onder de 5 jaar dat aantal moet met twee-derde worden teruggebracht in 2015. Heel veel kinderen overlijden aan ziektes die voorkomen Hadden kunnen worden zoals malaria, diarree, mazelen of longontsteking. Het probleem was dat heel veel mensen geen toegang hebben tot goede betaalbare medicijnen (zie millenniumdoel 7) in 2009 waren het al heel wat minder toen stierven er 8, 1 miljoen kinderen onder de vijf dat is al beduidend minder dan in 1990 maar nog niet goed genoeg.

Minder moedersterfte

Jaarlijks overlijden honderdduizenden vrouwen aan de gevolgen van zwangerschap. Bloedingen, infecties en een hoge bloeddruk zijn veel voorkomende doodsoorzaken die alleen met goede medische hulp en kraamzorg voorkomen kunnen worden. Als vijfde millenniumdoel is bepaald dat moedersterfte in 2015 met driekwart moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

Toegang tot reproductieve gezondheid

Vaak is moedersterfte het gevolg van illegale en gevaarlijke abortussen. Beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen En toegang tot veilig uitgevoerde abortus Is daarom van levensbelang. Net als het recht van vrouwen om zelf te beslissen over haar seksualiteit en het al dan niet krijgen Van kinderen. Dit heet reproductieve gezondheid. Uiterlijk in 2015 moeten dit behaald zijn.

Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes

Millenniumdoel 6 is het bestrijden van dodelijke ziektes in ontwikkelingslanden zoals malaria, hiv en aids. Wat ze ook willen doen is de verspreiding van dodelijke ziektes tegengaan en zorgen dat iedereen goede medicijnen. Op dit moment gaat het de goede kant op met de bestrijding van aids, van malaria is het niet goed bekend omdat er geen betrouwbare informatie komt uit Afrika.

Toegang tot betaalbare medicijnen, Een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden

Millenniumdoel 7 is het bevorderen van hulp van de rijkere landen aan de armere landen met het halen van de millenniumdoelen. Millenniumdoel 7 houdt ook in dat er meer betaalbare medicijnen komen in derdewereldlanden en dat er überhaupt meer medicijnen komen in derdewereldlanden. Ook wil de meer communicatie via telefonie en internet in derdewereldlanden want dat is erg belangrijk voor de ontwikkeling van die landen. En natuurlijk zoals de naam al zegt houdt het ook in dat derdewereldlanden minder schulden hebben.

Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken

Millenniumdoel 8 is het doel te bereiken dat er minder mensen in sloppenwijken gaan wonen en dat er meer schoon drinkwater is voor die mensen, en dat de leefomstandigheden in sloppenwijken beter zijn want alle mensen eruit krijgen gaat jaren duren dus daarom willen ze betere leefomstandigheden in de sloppenwijken.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

Een vervolg op de millenniumdoelen zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Ze gelden vanaf 2016 en moeten tegen 2030 bereikt worden:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Eerlijk werk en economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken.
 18. Oorlog stoppen.
Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Verenigde_Naties&oldid=797734"